Który ssak jest jadowity i przez to niebezpieczny dla ludzi?

leniwiec
Mangusta
Dziobak
Nietoperz wampir
Dziobak jest nie­zwy­kłym zwie­rzę­ciem i równie nie­zwy­kły jest jego jad, pro­du­ko­wa­ny przez gruczoły znaj­du­ją­ce sie na nogach. Jak­kol­wiek jad ten nie może zabić czło­wie­ka, to wywołuje bardzo silny ból, który - co stanowi nie­roz­wią­za­ną zagadkę - nie zmniej­sza się nawet po podaniu morfiny. Biolodzy po­dej­rze­wa­ją, że jad może działać bez­po­śred­nio na re­cep­to­ry bólu w mózgu. Czasami ból ten nie znika cał­ko­wi­cie i utrzy­mu­je się mie­sią­ca­mi.

Rozkład odpowiedzi

leniwiec
Mangusta
Dziobak
Nietoperz wampir
odpowiedzi
flagBelgia
0%
10%
90%
0%
10
flagDania
0%
18%
72%
9%
11
flagAustralia
0%
14%
71%
11%
35
flagNiemcy
1%
19%
70%
8%
137
flagHolandia
0%
26%
70%
2%
34
flagStany Zjednoczone
1%
16%
69%
11%
271
flagPolska
1%
21%
65%
10%
12334
flagWielka Brytania
2%
21%
64%
10%
276
flagWłochy
0%
18%
63%
13%
22
flagCzechy
0%
36%
63%
0%
11
flagRosja
0%
12%
62%
18%
16
flagKanada
0%
19%
61%
19%
31
flagNorwegia
0%
34%
58%
3%
29
flagFrancja
7%
26%
57%
7%
26
flagHiszpania
0%
15%
57%
26%
19
flagNieznany
0%
26%
56%
17%
46
flagIndie
3%
15%
52%
21%
65
flagUkraina
4%
25%
50%
20%
24
flagIrlandia
3%
31%
46%
18%
32
flagAustria
9%
27%
36%
27%
11

Płeć

men67%
women59%
leniwiec
2%
2%
Mangusta
23%
27%
Dziobak
67%
59%
Nietoperz wampir
6%
10%

Szczegóły

Autor: Borysław
Ilustracja: Cazz
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.