Który twórca religii zrezygnował z tronu?

Siddartha Gautama
Zaratusztra
Laozi
Mahomet
Zgodnie z tra­dy­cją, Sid­dar­tha Gautama był synem która Sud­dho­da­na, prze­wo­dzą­ce­mu ludowi Shakya. Za­miesz­ki­wa­li oni kraj ze stolicą w Ka­pi­la­va­stu, na terenie dzi­siej­sze­go Nepalu. Gautama, który był następcą tronu, założył nową religię i nie był za­in­te­re­so­wa­ny władzą świecką, tron odzie­dzi­czył więc jego brat Rahula.

Rozkład odpowiedzi

Siddartha Gautama
Zaratusztra
Laozi
Mahomet
odpowiedzi
flagIndie
60%
3%
7%
25%
28
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
60%
10%
0%
30%
10
flagAustralia
56%
25%
6%
12%
16
flagFrancja
52%
5%
11%
23%
17
flagStany Zjednoczone
50%
14%
8%
24%
214
flagNieznany
44%
14%
3%
37%
281
flagWielka Brytania
44%
29%
5%
20%
175
flagPolska
41%
18%
8%
31%
6204
flagSzwecja
40%
20%
10%
30%
10
flagAustria
40%
20%
0%
40%
10
flagNorwegia
38%
19%
9%
32%
31
flagKanada
38%
28%
4%
28%
21
flagNiemcy
36%
21%
6%
36%
80
flagWłochy
35%
15%
15%
35%
20
flagHolandia
33%
25%
11%
29%
27
flagHiszpania
18%
45%
9%
27%
11
flagIrlandia
15%
34%
11%
38%
26

Płeć

men44%
women39%
Siddartha Gautama
44%
39%
Zaratusztra
17%
19%
Laozi
6%
8%
Mahomet
31%
32%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Który twórca religii zrezygnował z tronu?
6951
41%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
Ilustracja: Oh Paris
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.