Który z budapeszteńskich mostów jest chronologicznie najstarszy?

Most Wolności
Most Elżbiety
Most Małgorzaty
Most Széchenyiego
Most Széche­ny­ie­go (zwany również Łań­cu­cho­wy­m) został zbu­do­wa­ny i oddany do użytku w 1849 roku. Jego budowa trwała 10 lat, a nad re­ali­za­cją projektu czuwał szkocki inżynier Adam Clark. Co istotne, most ten stanowił pierwsze stałe po­łą­cze­nie między leżącymi po prze­ciw­nych stronach Dunaju – Budą i Pesztem, co znacząco przy­spie­szy­ło proces in­te­gra­cji obu miast, do­pro­wa­dza­jąc do póź­niej­sze­go ich po­łą­cze­nia. Był jed­no­cze­śnie pierwszą tego typu budowlą kamienną na odcinku Dunaju w gra­ni­cach ów­cze­snych Węgier.

Rozkład odpowiedzi

Most Wolności
Most Elżbiety
Most Małgorzaty
Most Széchenyiego
odpowiedzi
flagHolandia
5%
5%
23%
64%
17
flagHiszpania
0%
10%
20%
60%
10
flagIrlandia
18%
0%
27%
54%
11
flagNieznany
16%
20%
22%
40%
493
flagPolska
14%
21%
25%
37%
4312
flagNiemcy
10%
28%
23%
35%
67
flagWłochy
8%
25%
33%
33%
12
flagWielka Brytania
21%
16%
31%
32%
100
flagStany Zjednoczone
11%
23%
34%
30%
26

Płeć

men39%
women30%
Most Wolności
15%
15%
Most Elżbiety
20%
25%
Most Małgorzaty
24%
28%
Most Széchenyiego
39%
30%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Który z budapeszteńskich mostów jest chronologicznie najstarszy?
5156
37%

Szczegóły

Autor: Filip Flo
Ilustracja: Arian Zwegers
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.