Który z dużych narodów jako ostatni przybył i osiedlił się w Europie?

Polacy
Finowie
Węgrzy
Rumuni
Węgrzy przybyli do Europy praw­do­po­dob­nie z obszarów po­łu­dnio­we­go Uralu. W latach 895/896, po stu­le­ciach mi­gra­cji, prze­kro­czy­li Karpaty i wkro­czy­li na obszary nad­du­naj­skie, słabo wtedy za­lud­nio­ne przez ludy sło­wiań­skie.

Rozkład odpowiedzi

Polacy
Finowie
Węgrzy
Rumuni
odpowiedzi
flagFinlandia
0%
11%
82%
5%
17
flagHiszpania
6%
9%
77%
6%
31
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
0%
10%
73%
15%
19
flagSzwecja
8%
4%
64%
24%
25
flagAustria
8%
20%
58%
12%
24
flagUkraina
4%
23%
57%
14%
21
flagWielka Brytania
5%
15%
56%
22%
373
flagHolandia
6%
5%
56%
30%
72
flagPolska
5%
16%
55%
22%
13376
flagNiemcy
4%
17%
54%
21%
201
flagWłochy
6%
21%
57%
12%
33
flagStany Zjednoczone
10%
14%
52%
21%
222
flagKanada
7%
14%
50%
25%
28
flagNieznany
6%
19%
47%
25%
817
flagIndie
15%
21%
47%
15%
19
flagIrlandia
11%
14%
45%
28%
35
flagNorwegia
0%
24%
44%
28%
25
flagRosja
5%
13%
38%
36%
36
flagAustralia
22%
0%
38%
38%
18
flagFrancja
10%
17%
37%
32%
40

Płeć

men51%
women46%
Polacy
6%
4%
Finowie
18%
21%
Węgrzy
51%
46%
Rumuni
23%
26%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.