Który z elementów środowiska przyrodniczego jest niematerialny?

biosfera
budowa geologiczna
rzeźba terenu
atmosfera
Wszyst­kie po­zo­sta­łe elementy tworzące śro­do­wi­sko przy­rod­ni­cze składają się z materii (tkanki, piasek, gaz, woda itd.). Jedynie rzeźba terenu jest nie­ma­te­rial­na. Jej formy fi­zycz­nie tworzone są z tego, co wchodzi w skład budowy geo­lo­gicz­ne­j, jednak sama rzeźba nie jest materią.

Rozkład odpowiedzi

biosfera
budowa geologiczna
rzeźba terenu
atmosfera
odpowiedzi
flagNiemcy
9%
6%
36%
48%
33
flagFrancja
0%
9%
36%
54%
11
flagWielka Brytania
12%
9%
29%
48%
64
flagPolska
18%
8%
25%
47%
2885
flagStany Zjednoczone
20%
6%
20%
53%
15
flagNieznany
21%
9%
14%
54%
178

Płeć

men23%
women22%
biosfera
18%
17%
budowa geologiczna
8%
8%
rzeźba terenu
23%
22%
atmosfera
49%
51%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Który z elementów środowiska przyrodniczego jest niematerialny?
3274
25%

Szczegóły

Autor: KYRTAPS
Ilustracja: ZachT
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.