Który z elementów środowiska przyrodniczego jest niematerialny?

biosfera
budowa geologiczna
rzeźba terenu
atmosfera
Wszyst­kie po­zo­sta­łe elementy tworzące śro­do­wi­sko przy­rod­ni­cze składają się z materii (tkanki, piasek, gaz, woda itd.). Jedynie rzeźba terenu jest nie­ma­te­rial­na. Jej formy fi­zycz­nie tworzone są z tego, co wchodzi w skład budowy geo­lo­gicz­ne­j, jednak sama rzeźba nie jest materią.

Rozkład odpowiedzi

biosfera
budowa geologiczna
rzeźba terenu
atmosfera
odpowiedzi
flagFrancja
0%
10%
40%
50%
10
flagNiemcy
10%
7%
32%
50%
28
flagWielka Brytania
12%
8%
31%
48%
58
flagPolska
18%
8%
26%
46%
2504
flagStany Zjednoczone
21%
7%
21%
50%
14
flagNieznany
18%
6%
12%
63%
99

Płeć

men23%
women23%
biosfera
17%
17%
budowa geologiczna
8%
7%
rzeźba terenu
23%
23%
atmosfera
50%
51%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Który z elementów środowiska przyrodniczego jest niematerialny?
2788
25%

Szczegóły

Autor: KYRTAPS
Ilustracja: ZachT
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.