Który z japońskich producentów wytwarza najwięcej motocykli?

Suzuki
Kawasaki
Yamaha
Honda
Honda została naj­więk­szym pro­du­cen­tem mo­to­cy­kli w Japonii, gdy tylko uru­cho­mi­ła pro­duk­cję w roku 1955 - i po­zo­sta­ła nim do dziś. Hondy były także pierw­szy­mi ja­poń­ski­mi mo­to­cy­kla­mi eks­por­to­wa­ny­mi do USA, już od roku 1960.

Rozkład odpowiedzi

Suzuki
Kawasaki
Yamaha
Honda
odpowiedzi
flagAustria
0%
10%
20%
70%
10
flagIndie
23%
14%
15%
44%
123
flagNorwegia
8%
25%
25%
41%
12
flagWłochy
13%
33%
13%
40%
15
flagNiemcy
21%
16%
23%
38%
85
flagWielka Brytania
13%
20%
28%
37%
151
flagKanada
20%
20%
20%
35%
20
flagHolandia
4%
38%
23%
33%
21
flagStany Zjednoczone
16%
25%
24%
32%
225
flagPolska
15%
23%
32%
28%
4869
flagIrlandia
22%
18%
33%
25%
27
flagNieznany
11%
30%
40%
16%
213
flagFrancja
10%
40%
40%
10%
10

Płeć

men26%
women26%
Suzuki
14%
16%
Kawasaki
26%
23%
Yamaha
32%
32%
Honda
26%
27%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Który z japońskich producentów wytwarza najwięcej motocykli?
5408
28%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
Ilustracja: DavidHT
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.