Który z japońskich producentów wytwarza najwięcej motocykli?

Suzuki
Kawasaki
Yamaha
Honda
Honda została naj­więk­szym pro­du­cen­tem mo­to­cy­kli w Japonii, gdy tylko uru­cho­mi­ła pro­duk­cję w roku 1955 - i po­zo­sta­ła nim do dziś. Hondy były także pierw­szy­mi ja­poń­ski­mi mo­to­cy­kla­mi eks­por­to­wa­ny­mi do USA, już od roku 1960.

Rozkład odpowiedzi

Suzuki
Kawasaki
Yamaha
Honda
odpowiedzi
flagAustria
0%
10%
20%
70%
10
flagIndie
23%
14%
15%
44%
123
flagNorwegia
8%
25%
25%
41%
12
flagWłochy
13%
33%
13%
40%
15
flagNiemcy
20%
16%
23%
39%
84
flagWielka Brytania
14%
20%
28%
36%
146
flagKanada
21%
15%
21%
36%
19
flagHolandia
5%
40%
20%
35%
20
flagStany Zjednoczone
15%
25%
25%
33%
223
flagPolska
16%
22%
31%
29%
4567
flagIrlandia
19%
19%
34%
26%
26
flagNieznany
3%
37%
39%
19%
51
flagFrancja
10%
40%
40%
10%
10

Płeć

men28%
women27%
Suzuki
15%
15%
Kawasaki
25%
23%
Yamaha
31%
32%
Honda
28%
27%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Który z japońskich producentów wytwarza najwięcej motocykli?
4930
29%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
Ilustracja: DavidHT
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.