Który z japońskich producentów wytwarza najwięcej motocykli?

Suzuki
Kawasaki
Yamaha
Honda
Honda została naj­więk­szym pro­du­cen­tem mo­to­cy­kli w Japonii, gdy tylko uru­cho­mi­ła pro­duk­cję w roku 1955 - i po­zo­sta­ła nim do dziś. Hondy były także pierw­szy­mi ja­poń­ski­mi mo­to­cy­kla­mi eks­por­to­wa­ny­mi do USA, już od roku 1960.

Rozkład odpowiedzi

Suzuki
Kawasaki
Yamaha
Honda
odpowiedzi
flagAustria
0%
10%
20%
70%
10
flagIndie
23%
14%
15%
45%
126
flagWłochy
13%
33%
13%
40%
15
flagNorwegia
7%
23%
30%
38%
13
flagNiemcy
20%
17%
24%
37%
87
flagWielka Brytania
14%
20%
28%
36%
153
flagHiszpania
27%
18%
18%
36%
11
flagKanada
20%
20%
20%
35%
20
flagHolandia
4%
38%
23%
33%
21
flagStany Zjednoczone
15%
25%
25%
32%
228
flagPolska
15%
23%
32%
27%
5369
flagIrlandia
22%
18%
33%
25%
27
flagNieznany
12%
30%
39%
16%
406
flagFrancja
10%
40%
40%
10%
10

Płeć

men24%
women25%
Suzuki
14%
15%
Kawasaki
27%
25%
Yamaha
33%
33%
Honda
24%
26%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Który z japońskich producentów wytwarza najwięcej motocykli?
6105
27%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
Ilustracja: DavidHT
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.