Który z kolei Dalajlama jest obecnym przywódcą buddystów tybetańskich?

DalajlamaV
Dalajlama XIV
Dalajlama XVIII
Dalajlama XXXIV
Da­laj­la­ma - przed­sta­wi­ciel szkoły gelug – jednej z czterech naj­więk­szych szkół buddyzmu ty­be­tań­skie­go. Buddyści ty­be­tań­scy uważają da­laj­la­mę za ma­ni­fe­sta­cję bo­dhi­sat­twy współ­czu­cia Awa­lo­ki­te­śwa­ry, który odradza się, aby udo­stęp­niać wy­zwa­la­ją­ce z cier­pie­nia nauki innym czującym istotom. Obecnym władcą Tybetu jest Da­laj­la­ma XIV [Tenzin Gjaco] panujący od 1940r. a od 1959 prze­by­wa­ją­cy na uchodź­stwie.

Rozkład odpowiedzi

DalajlamaV
Dalajlama XIV
Dalajlama XVIII
Dalajlama XXXIV
odpowiedzi
flagStany Zjednoczone
6%
48%
39%
6%
33
flagIrlandia
5%
44%
38%
11%
18
flagNiemcy
9%
37%
37%
16%
54
flagPolska
7%
36%
35%
20%
5750
flagWielka Brytania
11%
32%
29%
24%
98
flagNieznany
6%
30%
40%
22%
659
flagNorwegia
27%
27%
27%
18%
11
flagWłochy
9%
27%
36%
27%
11
flagHolandia
11%
22%
50%
16%
18
flagHiszpania
0%
15%
30%
53%
13

Płeć

men36%
women35%
DalajlamaV
7%
5%
Dalajlama XIV
36%
36%
Dalajlama XVIII
34%
38%
Dalajlama XXXIV
21%
20%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Który z kolei Dalajlama jest obecnym przywódcą buddystów tybetańskich?
6798
35%

Szczegóły

Autor: Paweł Kołodziejczyk
Czytaj więcej: wikipedia Dalajlama
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.