Który z pisarzy był matematykiem?

Rudyard Kipling
Lewis Carroll
Karol Dickens
John Ronald Reuel Tolkien
Lewis Caroll, autor "Alicji w Krainie Czarów" ukończył studia ma­te­ma­tycz­ne na Uni­wer­sy­te­cie Oks­fordz­ki­m, był wy­kła­dow­cą tej uczelni. Napisał ok. 250 prac na­uko­wych z zakresu ma­te­ma­ty­ki, logiki i kryp­to­gra­fii. In­te­re­so­wał się za­gad­ka­mi ma­te­ma­tycz­ny­mi i grami licz­bo­wy­mi.

Rozkład odpowiedzi

Rudyard Kipling
Lewis Carroll
Karol Dickens
John Ronald Reuel Tolkien
odpowiedzi
flagSzwajcaria
14%
78%
7%
0%
14
flagRosja
5%
58%
17%
17%
17
flagCzechy
15%
52%
15%
15%
19
flagUkraina
25%
50%
19%
2%
36
flagBelgia
7%
46%
38%
7%
13
flagHolandia
12%
42%
30%
16%
50
flagFinlandia
8%
41%
33%
16%
12
flagNiemcy
16%
40%
25%
15%
143
flagIndie
50%
40%
0%
10%
10
flagPolska
18%
39%
28%
13%
13088
flagStany Zjednoczone
26%
39%
19%
14%
71
flagAustria
22%
38%
27%
11%
18
flagFrancja
5%
37%
21%
35%
37
flagKanada
5%
36%
26%
31%
19
flagIrlandia
27%
35%
21%
16%
37
flagWielka Brytania
19%
28%
34%
17%
315
flagSzwecja
8%
25%
50%
16%
12
flagNieznany
21%
23%
40%
14%
621
flagNorwegia
25%
20%
37%
16%
24
flagHiszpania
56%
12%
25%
6%
16

Płeć

men30%
women35%
Rudyard Kipling
19%
20%
Lewis Carroll
30%
35%
Karol Dickens
35%
30%
John Ronald Reuel Tolkien
14%
12%

Szczegóły

Autor: Anna Michalec
Czytaj więcej: wikipedia Lewis Carroll
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.