Który z podanych narkotyków ma działanie odwrotne do pozostałych?

Heroina
Kokaina
Meskalina
Amfetamina
Heroina jest de­pre­san­tem - wpro­wa­dza w stan eu­fo­rycz­ne­go uspo­ko­je­nia (tak jak inne opiaty, w tym opium). Po­zo­sta­łe wy­mie­nio­ne nar­ko­ty­ki to po­bu­dza­ją­ce sty­mu­lan­ty.

Rozkład odpowiedzi

Heroina
Kokaina
Meskalina
Amfetamina
odpowiedzi
flagFrancja
45%
9%
36%
9%
11
flagNorwegia
40%
0%
50%
10%
10
flagSzwecja
40%
0%
40%
20%
10
flagStany Zjednoczone
36%
22%
31%
9%
22
flagWielka Brytania
33%
11%
36%
17%
96
flagNiemcy
32%
8%
41%
17%
56
flagHolandia
29%
8%
54%
8%
24
flagIrlandia
28%
14%
42%
14%
21
flagPolska
27%
11%
46%
14%
5982
flagNieznany
17%
8%
59%
14%
487

Płeć

men25%
women22%
Heroina
25%
22%
Kokaina
8%
10%
Meskalina
52%
50%
Amfetamina
13%
16%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Który z podanych narkotyków ma działanie odwrotne do pozostałych?
6818
26%

Szczegóły

Autor: Przemek
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.