Który z poniższych języków najsłabiej znał Ryszard Lwie Serce?

angielski
okcytański
francuski
łacinę
Ryszard Lwie Serce urodził się w Oks­for­dzie i spędził w Anglii pierwsze osiem lat życia, nie ma jednak pew­no­ści, czy w ogóle mówił po an­giel­sku. Był czło­wie­kiem wy­edu­ko­wa­ny­m, pisał wiersze po fran­cu­sku (w języku swojego dworu) i okcy­tań­sku. Większą część życia spędził we Francji, trak­tu­jąc kró­le­stwo Anglii jako źródło przy­cho­dów po­trzeb­nych na kampanie woj­sko­we.

Rozkład odpowiedzi

angielski
okcytański
francuski
łacinę
odpowiedzi
flagFinlandia
95%
2%
1%
1%
81
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
86%
9%
2%
2%
43
flagWłochy
83%
8%
3%
5%
99
flagHiszpania
81%
6%
4%
6%
43
flagGrecja
75%
6%
9%
9%
32
flagWielka Brytania
70%
9%
7%
11%
649
flagHolandia
64%
11%
11%
12%
87
flagAustralia
64%
0%
24%
12%
25
flagNiemcy
63%
10%
10%
14%
307
flagAustria
60%
8%
16%
16%
25
flagPolska
59%
14%
12%
13%
21837
flagStany Zjednoczone
58%
18%
10%
11%
349
flagDania
57%
28%
9%
4%
21
flagIrlandia
56%
7%
19%
17%
57
flagFrancja
56%
13%
13%
16%
53
flagKanada
56%
18%
14%
10%
48
flagNorwegia
54%
13%
22%
9%
44
flagSzwecja
54%
11%
16%
16%
42
flagNieznany
38%
25%
17%
18%
1309
flagIndie
33%
33%
17%
15%
45

Płeć

men57%
women66%
angielski
57%
66%
okcytański
16%
9%
francuski
12%
11%
łacinę
14%
12%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Który z poniższych języków najsłabiej znał Ryszard Lwie Serce?
24949
59%

Szczegóły

Autor: marzycielka
Ilustracja: Jitze Couperus
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.