Który z poniższych języków najsłabiej znał Ryszard Lwie Serce?

angielski
okcytański
francuski
łacinę
Ryszard Lwie Serce urodził się w Oks­for­dzie i spędził w Anglii pierwsze osiem lat życia, nie ma jednak pew­no­ści, czy w ogóle mówił po an­giel­sku. Był czło­wie­kiem wy­edu­ko­wa­ny­m, pisał wiersze po fran­cu­sku (w języku swojego dworu) i okcy­tań­sku. Większą część życia spędził we Francji, trak­tu­jąc kró­le­stwo Anglii jako źródło przy­cho­dów po­trzeb­nych na kampanie woj­sko­we.

Rozkład odpowiedzi

angielski
okcytański
francuski
łacinę
odpowiedzi
flagFinlandia
95%
2%
1%
1%
81
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
88%
7%
1%
1%
51
flagSzwajcaria
86%
3%
5%
3%
52
flagWłochy
83%
8%
2%
4%
104
flagHiszpania
80%
6%
4%
6%
45
flagGrecja
75%
8%
8%
8%
36
flagHolandia
72%
8%
9%
10%
118
flagSzwecja
72%
7%
10%
9%
76
flagWielka Brytania
71%
9%
7%
10%
716
flagNiemcy
66%
9%
9%
14%
350
flagAustria
66%
10%
12%
10%
39
flagAustralia
64%
0%
24%
12%
25
flagPolska
60%
13%
12%
13%
24068
flagStany Zjednoczone
60%
18%
10%
10%
389
flagFrancja
58%
12%
12%
16%
55
flagKanada
58%
18%
14%
10%
50
flagNorwegia
54%
13%
22%
9%
44
flagIrlandia
53%
6%
18%
21%
64
flagNieznany
38%
24%
17%
18%
1408
flagIndie
36%
32%
16%
16%
50

Płeć

men57%
women68%
angielski
57%
68%
okcytański
15%
9%
francuski
12%
11%
łacinę
13%
11%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Który z poniższych języków najsłabiej znał Ryszard Lwie Serce?
27577
60%

Szczegóły

Autor: marzycielka
Ilustracja: Jitze Couperus
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.