Który z poniższych języków najsłabiej znał Ryszard Lwie Serce?

angielski
okcytański
francuski
łacinę
Ryszard Lwie Serce urodził się w Oks­for­dzie i spędził w Anglii pierwsze osiem lat życia, nie ma jednak pew­no­ści, czy w ogóle mówił po an­giel­sku. Był czło­wie­kiem wy­edu­ko­wa­ny­m, pisał wiersze po fran­cu­sku (w języku swojego dworu) i okcy­tań­sku. Większą część życia spędził we Francji, trak­tu­jąc kró­le­stwo Anglii jako źródło przy­cho­dów po­trzeb­nych na kampanie woj­sko­we.

Rozkład odpowiedzi

angielski
okcytański
francuski
łacinę
odpowiedzi
flagFinlandia
95%
2%
1%
1%
81
flagBułgaria
88%
0%
4%
8%
25
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
87%
8%
2%
2%
49
flagWłochy
83%
8%
2%
4%
103
flagHiszpania
80%
6%
4%
6%
45
flagSzwajcaria
80%
6%
6%
6%
31
flagGrecja
72%
9%
9%
9%
33
flagWielka Brytania
70%
9%
7%
11%
680
flagHolandia
69%
9%
9%
11%
104
flagNiemcy
65%
10%
9%
14%
333
flagSzwecja
64%
10%
13%
11%
59
flagAustria
60%
8%
16%
16%
25
flagPolska
59%
14%
12%
13%
22831
flagStany Zjednoczone
58%
18%
10%
11%
362
flagFrancja
58%
12%
12%
16%
55
flagKanada
56%
18%
14%
10%
48
flagIrlandia
54%
6%
18%
21%
61
flagNorwegia
54%
13%
22%
9%
44
flagNieznany
38%
24%
17%
18%
1366
flagIndie
36%
32%
16%
14%
49

Płeć

men57%
women67%
angielski
57%
67%
okcytański
16%
9%
francuski
12%
11%
łacinę
14%
11%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Który z poniższych języków najsłabiej znał Ryszard Lwie Serce?
26152
59%

Szczegóły

Autor: marzycielka
Ilustracja: Jitze Couperus
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.