Który z poniższych języków najsłabiej znał Ryszard Lwie Serce?

angielski
okcytański
francuski
łacinę
Ryszard Lwie Serce urodził się w Oks­for­dzie i spędził w Anglii pierwsze osiem lat życia, nie ma jednak pew­no­ści, czy w ogóle mówił po an­giel­sku. Był czło­wie­kiem wy­edu­ko­wa­ny­m, pisał wiersze po fran­cu­sku (w języku swojego dworu) i okcy­tań­sku. Większą część życia spędził we Francji, trak­tu­jąc kró­le­stwo Anglii jako źródło przy­cho­dów po­trzeb­nych na kampanie woj­sko­we.

Rozkład odpowiedzi

angielski
okcytański
francuski
łacinę
odpowiedzi
flagWietnam
100%
0%
0%
0%
20
flagFinlandia
96%
1%
1%
1%
78
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
86%
8%
2%
2%
37
flagHiszpania
85%
2%
5%
5%
34
flagWłochy
83%
8%
3%
5%
98
flagGrecja
81%
4%
4%
9%
22
flagWielka Brytania
72%
9%
7%
10%
597
flagCzechy
70%
0%
25%
5%
20
flagNiemcy
64%
7%
11%
15%
259
flagHolandia
64%
10%
12%
12%
73
flagFrancja
61%
10%
12%
16%
49
flagPolska
60%
13%
12%
13%
17998
flagStany Zjednoczone
58%
17%
10%
12%
331
flagNorwegia
58%
15%
15%
10%
39
flagIrlandia
57%
7%
18%
16%
54
flagKanada
54%
18%
15%
11%
44
flagDania
52%
31%
10%
5%
19
flagSzwecja
37%
14%
25%
22%
27
flagNieznany
34%
26%
18%
20%
650
flagIndie
33%
33%
17%
15%
45

Płeć

men59%
women65%
angielski
59%
65%
okcytański
15%
9%
francuski
11%
12%
łacinę
13%
12%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Który z poniższych języków najsłabiej znał Ryszard Lwie Serce?
20227
60%

Szczegóły

Autor: marzycielka
Ilustracja: Jitze Couperus
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.