Który z poniższych języków najsłabiej znał Ryszard Lwie Serce?

angielski
okcytański
francuski
łacinę
Ryszard Lwie Serce urodził się w Oks­for­dzie i spędził w Anglii pierwsze osiem lat życia, nie ma jednak pew­no­ści, czy w ogóle mówił po an­giel­sku. Był czło­wie­kiem wy­edu­ko­wa­ny­m, pisał wiersze po fran­cu­sku (w języku swojego dworu) i okcy­tań­sku. Większą część życia spędził we Francji, trak­tu­jąc kró­le­stwo Anglii jako źródło przy­cho­dów po­trzeb­nych na kampanie woj­sko­we.

Rozkład odpowiedzi

angielski
okcytański
francuski
łacinę
odpowiedzi
flagWietnam
100%
0%
0%
0%
20
flagFinlandia
97%
1%
0%
1%
69
flagHiszpania
84%
3%
6%
6%
33
flagWłochy
83%
8%
3%
4%
83
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
81%
11%
3%
3%
27
flagCzechy
73%
0%
21%
5%
19
flagWielka Brytania
70%
10%
7%
10%
506
flagNiemcy
65%
6%
12%
14%
233
flagNorwegia
63%
12%
12%
12%
33
flagPolska
61%
12%
11%
13%
14787
flagHolandia
60%
12%
13%
13%
58
flagFrancja
60%
10%
12%
16%
48
flagStany Zjednoczone
58%
17%
11%
11%
317
flagIrlandia
56%
4%
20%
18%
48
flagKanada
55%
20%
12%
12%
40
flagDania
52%
31%
10%
5%
19
flagAustria
52%
10%
15%
21%
19
flagNieznany
48%
17%
16%
17%
68
flagSzwecja
38%
14%
23%
23%
21
flagIndie
30%
35%
19%
14%
42

Płeć

men66%
women65%
angielski
66%
65%
okcytański
11%
9%
francuski
10%
12%
łacinę
11%
13%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Który z poniższych języków najsłabiej znał Ryszard Lwie Serce?
16237
62%

Szczegóły

Autor: marzycielka
Ilustracja: Jitze Couperus
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.