Który znany malarz należał do partii komunistycznej?

Salvador Dali
Andy Warhol
Pablo Picasso
Wassily Kandinsky
W roku 1944 Picasso wstąpił do Fran­cu­skiej Partii Ko­mu­ni­stycz­nej (miesz­kał we Fran­cji­), brał udział w mię­dzy­na­ro­do­wej kon­fe­ren­cji po­ko­jo­wej w Polsce, a w 1950 otrzymał Nagrodę Pokojową im. Stalina od rządu ZSRR. Jednak po tym, jak po­lit­biu­ro skry­ty­ko­wa­ło jego portret Stalina jako zbyt mało re­ali­stycz­ny, po­li­tycz­ny zapał Picassa osłabł. Pozostał jednak lojalnym człon­kiem partii aż do śmierci.

Rozkład odpowiedzi

Salvador Dali
Andy Warhol
Pablo Picasso
Wassily Kandinsky
odpowiedzi
flagHiszpania
7%
0%
71%
21%
14
flagHolandia
27%
0%
66%
5%
18
flagRosja
14%
0%
64%
14%
14
flagWłochy
8%
4%
60%
26%
23
flagNiemcy
21%
11%
47%
19%
61
flagIndie
15%
10%
47%
26%
19
flagWielka Brytania
28%
7%
45%
18%
88
flagPolska
24%
10%
44%
20%
4011
flagStany Zjednoczone
24%
10%
41%
20%
120
flagFrancja
41%
0%
41%
8%
12
flagNorwegia
45%
10%
40%
5%
20
flagKanada
25%
0%
33%
41%
12
flagIrlandia
14%
7%
14%
64%
14

Płeć

men47%
women40%
Salvador Dali
24%
24%
Andy Warhol
10%
11%
Pablo Picasso
47%
40%
Wassily Kandinsky
17%
23%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
Ilustracja: Pedro Simoes
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.