Który znany malarz należał do partii komunistycznej?

Salvador Dali
Andy Warhol
Pablo Picasso
Wassily Kandinsky
W roku 1944 Picasso wstąpił do Fran­cu­skiej Partii Ko­mu­ni­stycz­nej (miesz­kał we Fran­cji­), brał udział w mię­dzy­na­ro­do­wej kon­fe­ren­cji po­ko­jo­wej w Polsce, a w 1950 otrzymał Nagrodę Pokojową im. Stalina od rządu ZSRR. Jednak po tym, jak po­lit­biu­ro skry­ty­ko­wa­ło jego portret Stalina jako zbyt mało re­ali­stycz­ny, po­li­tycz­ny zapał Picassa osłabł. Pozostał jednak lojalnym człon­kiem partii aż do śmierci.

Rozkład odpowiedzi

Salvador Dali
Andy Warhol
Pablo Picasso
Wassily Kandinsky
odpowiedzi
flagHiszpania
5%
0%
76%
17%
17
flagHolandia
24%
3%
63%
9%
33
flagWłochy
7%
7%
62%
22%
27
flagFrancja
23%
0%
57%
14%
21
flagRosja
15%
0%
57%
21%
19
flagNiemcy
20%
10%
52%
16%
87
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
33%
8%
50%
8%
12
flagWielka Brytania
28%
8%
46%
15%
139
flagPolska
23%
10%
45%
20%
5309
flagStany Zjednoczone
25%
9%
42%
20%
149
flagIndie
20%
12%
40%
28%
25
flagDania
40%
20%
40%
0%
10
flagKanada
23%
0%
38%
38%
13
flagNorwegia
50%
9%
36%
4%
22
flagNieznany
28%
13%
26%
32%
114
flagIrlandia
25%
10%
20%
45%
20

Płeć

men43%
women39%
Salvador Dali
25%
24%
Andy Warhol
11%
11%
Pablo Picasso
43%
40%
Wassily Kandinsky
20%
23%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
Ilustracja: Pedro Simoes
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.