Który znany malarz należał do partii komunistycznej?

Salvador Dali
Andy Warhol
Pablo Picasso
Wassily Kandinsky
W roku 1944 Picasso wstąpił do Fran­cu­skiej Partii Ko­mu­ni­stycz­nej (miesz­kał we Fran­cji­), brał udział w mię­dzy­na­ro­do­wej kon­fe­ren­cji po­ko­jo­wej w Polsce, a w 1950 otrzymał Nagrodę Pokojową im. Stalina od rządu ZSRR. Jednak po tym, jak po­lit­biu­ro skry­ty­ko­wa­ło jego portret Stalina jako zbyt mało re­ali­stycz­ny, po­li­tycz­ny zapał Picassa osłabł. Pozostał jednak lojalnym człon­kiem partii aż do śmierci.

Rozkład odpowiedzi

Salvador Dali
Andy Warhol
Pablo Picasso
Wassily Kandinsky
odpowiedzi
flagHiszpania
5%
0%
76%
17%
17
flagHolandia
20%
3%
65%
10%
29
flagWłochy
7%
7%
61%
23%
26
flagRosja
16%
0%
55%
22%
18
flagFrancja
29%
0%
52%
11%
17
flagNiemcy
21%
10%
51%
16%
79
flagNieznany
24%
3%
48%
24%
33
flagWielka Brytania
26%
8%
47%
16%
131
flagPolska
23%
10%
46%
19%
4839
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
36%
9%
45%
9%
11
flagIndie
21%
8%
43%
26%
23
flagStany Zjednoczone
25%
9%
42%
20%
145
flagDania
40%
20%
40%
0%
10
flagKanada
23%
0%
38%
38%
13
flagNorwegia
50%
9%
36%
4%
22
flagIrlandia
16%
11%
22%
50%
18

Płeć

men46%
women40%
Salvador Dali
24%
24%
Andy Warhol
11%
11%
Pablo Picasso
46%
41%
Wassily Kandinsky
17%
23%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
Ilustracja: Pedro Simoes
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.