Który znany malarz należał do partii komunistycznej?

Salvador Dali
Andy Warhol
Pablo Picasso
Wassily Kandinsky
W roku 1944 Picasso wstąpił do Fran­cu­skiej Partii Ko­mu­ni­stycz­nej (miesz­kał we Fran­cji­), brał udział w mię­dzy­na­ro­do­wej kon­fe­ren­cji po­ko­jo­wej w Polsce, a w 1950 otrzymał Nagrodę Pokojową im. Stalina od rządu ZSRR. Jednak po tym, jak po­lit­biu­ro skry­ty­ko­wa­ło jego portret Stalina jako zbyt mało re­ali­stycz­ny, po­li­tycz­ny zapał Picassa osłabł. Pozostał jednak lojalnym człon­kiem partii aż do śmierci.

Rozkład odpowiedzi

Salvador Dali
Andy Warhol
Pablo Picasso
Wassily Kandinsky
odpowiedzi
flagHiszpania
5%
5%
73%
15%
19
flagWłochy
7%
7%
60%
25%
28
flagHolandia
20%
5%
58%
15%
39
flagRosja
15%
0%
55%
25%
20
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
30%
7%
53%
7%
13
flagNiemcy
20%
11%
52%
15%
89
flagFrancja
26%
4%
52%
13%
23
flagWielka Brytania
28%
7%
45%
17%
152
flagPolska
23%
11%
43%
22%
6144
flagStany Zjednoczone
25%
9%
42%
20%
151
flagIndie
20%
12%
40%
28%
25
flagDania
40%
20%
40%
0%
10
flagKanada
23%
0%
38%
38%
13
flagNorwegia
44%
7%
37%
11%
27
flagNieznany
27%
9%
25%
37%
288
flagIrlandia
23%
9%
23%
42%
21
flagBelgia
30%
0%
20%
50%
10

Płeć

men38%
women39%
Salvador Dali
25%
24%
Andy Warhol
11%
12%
Pablo Picasso
38%
39%
Wassily Kandinsky
24%
23%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
Ilustracja: Pedro Simoes
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.