Który znany malarz należał do partii komunistycznej?

Salvador Dali
Andy Warhol
Pablo Picasso
Wassily Kandinsky
W roku 1944 Picasso wstąpił do Fran­cu­skiej Partii Ko­mu­ni­stycz­nej (miesz­kał we Fran­cji­), brał udział w mię­dzy­na­ro­do­wej kon­fe­ren­cji po­ko­jo­wej w Polsce, a w 1950 otrzymał Nagrodę Pokojową im. Stalina od rządu ZSRR. Jednak po tym, jak po­lit­biu­ro skry­ty­ko­wa­ło jego portret Stalina jako zbyt mało re­ali­stycz­ny, po­li­tycz­ny zapał Picassa osłabł. Pozostał jednak lojalnym człon­kiem partii aż do śmierci.

Rozkład odpowiedzi

Salvador Dali
Andy Warhol
Pablo Picasso
Wassily Kandinsky
odpowiedzi
flagHiszpania
6%
0%
75%
18%
16
flagHolandia
21%
4%
65%
8%
23
flagRosja
14%
0%
64%
14%
14
flagWłochy
8%
8%
58%
25%
24
flagFrancja
29%
0%
52%
11%
17
flagNiemcy
21%
10%
50%
17%
75
flagIndie
22%
9%
45%
22%
22
flagPolska
23%
10%
45%
20%
4444
flagWielka Brytania
28%
9%
43%
18%
111
flagStany Zjednoczone
24%
10%
41%
21%
133
flagNorwegia
45%
10%
40%
5%
20
flagKanada
23%
0%
38%
38%
13
flagNieznany
23%
5%
35%
35%
17
flagIrlandia
16%
11%
22%
50%
18

Płeć

men46%
women40%
Salvador Dali
24%
23%
Andy Warhol
10%
11%
Pablo Picasso
46%
40%
Wassily Kandinsky
17%
23%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
Ilustracja: Pedro Simoes
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.