Który znany malarz należał do partii komunistycznej?

Salvador Dali
Andy Warhol
Pablo Picasso
Wassily Kandinsky
W roku 1944 Picasso wstąpił do Fran­cu­skiej Partii Ko­mu­ni­stycz­nej (miesz­kał we Fran­cji­), brał udział w mię­dzy­na­ro­do­wej kon­fe­ren­cji po­ko­jo­wej w Polsce, a w 1950 otrzymał Nagrodę Pokojową im. Stalina od rządu ZSRR. Jednak po tym, jak po­lit­biu­ro skry­ty­ko­wa­ło jego portret Stalina jako zbyt mało re­ali­stycz­ny, po­li­tycz­ny zapał Picassa osłabł. Pozostał jednak lojalnym człon­kiem partii aż do śmierci.

Rozkład odpowiedzi

Salvador Dali
Andy Warhol
Pablo Picasso
Wassily Kandinsky
odpowiedzi
flagHiszpania
4%
4%
72%
18%
22
flagWłochy
8%
5%
66%
19%
36
flagHolandia
23%
4%
58%
13%
46
flagRosja
18%
0%
55%
22%
27
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
26%
6%
53%
13%
15
flagFrancja
23%
7%
50%
15%
26
flagNiemcy
21%
10%
47%
20%
105
flagWielka Brytania
30%
8%
44%
16%
175
flagPolska
22%
10%
43%
22%
7105
flagIndie
21%
10%
42%
25%
28
flagStany Zjednoczone
25%
9%
41%
20%
163
flagDania
33%
25%
41%
0%
12
flagUkraina
18%
25%
37%
18%
16
flagNorwegia
46%
7%
35%
10%
28
flagKanada
21%
0%
35%
42%
14
flagAustralia
27%
0%
27%
45%
11
flagNieznany
28%
10%
25%
35%
354
flagIrlandia
20%
16%
25%
37%
24
flagBelgia
30%
0%
20%
50%
10
flagSzwecja
53%
23%
7%
15%
13

Płeć

men38%
women39%
Salvador Dali
25%
23%
Andy Warhol
11%
12%
Pablo Picasso
38%
39%
Wassily Kandinsky
25%
24%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
Ilustracja: Pedro Simoes
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.