Który znany malarz należał do partii komunistycznej?

Salvador Dali
Andy Warhol
Pablo Picasso
Wassily Kandinsky
W roku 1944 Picasso wstąpił do Fran­cu­skiej Partii Ko­mu­ni­stycz­nej (miesz­kał we Fran­cji­), brał udział w mię­dzy­na­ro­do­wej kon­fe­ren­cji po­ko­jo­wej w Polsce, a w 1950 otrzymał Nagrodę Pokojową im. Stalina od rządu ZSRR. Jednak po tym, jak po­lit­biu­ro skry­ty­ko­wa­ło jego portret Stalina jako zbyt mało re­ali­stycz­ny, po­li­tycz­ny zapał Picassa osłabł. Pozostał jednak lojalnym człon­kiem partii aż do śmierci.

Rozkład odpowiedzi

Salvador Dali
Andy Warhol
Pablo Picasso
Wassily Kandinsky
odpowiedzi
flagHiszpania
5%
5%
73%
15%
19
flagWłochy
7%
7%
60%
25%
28
flagRosja
13%
0%
60%
21%
23
flagHolandia
22%
4%
59%
13%
44
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
30%
7%
53%
7%
13
flagNiemcy
20%
10%
50%
18%
96
flagFrancja
25%
8%
50%
12%
24
flagWielka Brytania
29%
8%
44%
16%
165
flagPolska
22%
11%
43%
22%
6531
flagIndie
19%
11%
42%
26%
26
flagStany Zjednoczone
25%
9%
41%
20%
155
flagDania
40%
20%
40%
0%
10
flagKanada
23%
0%
38%
38%
13
flagNorwegia
46%
7%
35%
10%
28
flagUkraina
20%
30%
30%
20%
10
flagNieznany
28%
10%
26%
35%
326
flagIrlandia
22%
13%
22%
40%
22
flagBelgia
30%
0%
20%
50%
10

Płeć

men38%
women39%
Salvador Dali
25%
24%
Andy Warhol
11%
12%
Pablo Picasso
38%
39%
Wassily Kandinsky
24%
23%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
Ilustracja: Pedro Simoes
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.