Który znany malarz należał do partii komunistycznej?

Salvador Dali
Andy Warhol
Pablo Picasso
Wassily Kandinsky
W roku 1944 Picasso wstąpił do Fran­cu­skiej Partii Ko­mu­ni­stycz­nej (miesz­kał we Fran­cji­), brał udział w mię­dzy­na­ro­do­wej kon­fe­ren­cji po­ko­jo­wej w Polsce, a w 1950 otrzymał Nagrodę Pokojową im. Stalina od rządu ZSRR. Jednak po tym, jak po­lit­biu­ro skry­ty­ko­wa­ło jego portret Stalina jako zbyt mało re­ali­stycz­ny, po­li­tycz­ny zapał Picassa osłabł. Pozostał jednak lojalnym człon­kiem partii aż do śmierci.

Rozkład odpowiedzi

Salvador Dali
Andy Warhol
Pablo Picasso
Wassily Kandinsky
odpowiedzi
flagHiszpania
4%
4%
72%
18%
22
flagWłochy
6%
6%
65%
21%
32
flagHolandia
23%
4%
58%
13%
46
flagRosja
15%
0%
57%
23%
26
flagFrancja
25%
8%
50%
12%
24
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
28%
7%
50%
14%
14
flagNiemcy
22%
10%
47%
19%
103
flagWielka Brytania
28%
8%
44%
17%
169
flagPolska
22%
11%
43%
22%
6814
flagStany Zjednoczone
25%
9%
42%
20%
160
flagIndie
19%
11%
42%
26%
26
flagDania
40%
20%
40%
0%
10
flagKanada
23%
0%
38%
38%
13
flagNorwegia
46%
7%
35%
10%
28
flagUkraina
21%
28%
35%
14%
14
flagIrlandia
21%
13%
26%
39%
23
flagNieznany
29%
9%
25%
35%
344
flagBelgia
30%
0%
20%
50%
10
flagSzwecja
58%
25%
8%
8%
12

Płeć

men38%
women39%
Salvador Dali
25%
24%
Andy Warhol
11%
12%
Pablo Picasso
38%
39%
Wassily Kandinsky
24%
24%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
Ilustracja: Pedro Simoes
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.