Który z języków służy do tworzenia stron internetowych?

HTML
HTTP
JPEG
UMTS
HTML jest językiem opisu strony in­ter­ne­to­wej. Został opu­bli­ko­wa­ny w 1991 przez pra­cu­ją­ce­go dla CERN fizyka, Tima Ber­ner­sa­-Le­e. Celem było uła­twie­nie na­ukow­com dostępu do ma­te­ria­łów do­stęp­nych na innych uczel­niach. Wy­na­le­zie­nie HTML położyło fun­da­men­ty In­ter­ne­tu takiego, jaki znamy dziś. Obecnie w użyciu jest 5 wersja języka.

Rozkład odpowiedzi

HTML
HTTP
JPEG
UMTS
odpowiedzi
flagWielka Brytania
100%
0%
0%
0%
4
flagSzwecja
100%
0%
0%
0%
3
flagNorwegia
100%
0%
0%
0%
1
flagNiemcy
100%
0%
0%
0%
1
flagTrynidad i Tobago
100%
0%
0%
0%
1
flagAustria
100%
0%
0%
0%
1
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
100%
0%
0%
0%
1
flagStany Zjednoczone
100%
0%
0%
0%
1
flagNieznany
87%
12%
0%
0%
24
flagPolska
76%
16%
2%
2%
197
flagSzwajcaria
33%
33%
33%
0%
6
flagIrlandia
0%
100%
0%
0%
1

Płeć

men86%
women56%
HTML
86%
56%
HTTP
7%
37%
JPEG
0%
6%
UMTS
5%
0%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Który z języków służy do tworzenia stron internetowych?
209
77%

Szczegóły

Autor: PleasePlayInPolishBob
Ilustracja: wikimedia
Czytaj więcej: wikipedia HTML

Historia

8 listopada 2017 18:05:43 utworzył PleasePlayInPolishBob »
28 listopada 2017 20:51:12 zmienił smyru »
9 listopada 2017 12:15:10 zmienił Garden Jamamoto »
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.