Który z władców Polski był też kardynałem?

Jan I Olbracht
Stanisław Leszczyński
Jan II Kazimierz
Zygmunt II August
Wbrew woli ojca Zygmunta III Wazy, Jan Ka­zi­mierz wyjechał do Włoch i wstąpił do zakonu jezuitów w Loreto, który opuścił jednak już po dwóch latach no­wi­cja­tu. Mimo braku święceń ka­płań­skich 16 maja 1646 otrzymał od papieża godność kar­dy­nal­ską. W 1647, po śmierci 7-let­nie­go kró­le­wi­cza Zyg­mun­ta, jedynego syna Wła­dy­sła­wa IV, Jan Ka­zi­mierz Waza stał się ty­tu­lar­nym spad­ko­bier­cą tronu szwedz­kie­go i przy­pusz­czal­nym następcą brata na tronie Rze­czy­po­spo­li­tej. Wówczas złożył na ręce papieża In­no­cen­te­go X godność kar­dy­nal­ską.

Rozkład odpowiedzi

Jan I Olbracht
Stanisław Leszczyński
Jan II Kazimierz
Zygmunt II August
odpowiedzi
flagRosja
20%
0%
60%
20%
10
flagNiemcy
11%
28%
46%
11%
60
flagFrancja
17%
41%
41%
0%
17
flagBiałoruś
29%
5%
41%
17%
17
flagPolska
29%
32%
29%
7%
4777
flagWielka Brytania
26%
37%
28%
6%
115
flagStany Zjednoczone
31%
40%
28%
0%
35
flagWłochy
28%
42%
28%
0%
14
flagHolandia
27%
33%
27%
11%
18
flagUkraina
19%
38%
26%
15%
26
flagNieznany
28%
41%
22%
6%
437
flagSzwecja
35%
28%
21%
14%
14
flagHiszpania
20%
60%
20%
0%
10
flagNorwegia
50%
30%
10%
10%
10

Płeć

men25%
women21%
Jan I Olbracht
30%
33%
Stanisław Leszczyński
37%
36%
Jan II Kazimierz
25%
21%
Zygmunt II August
6%
8%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Który z władców Polski był też kardynałem?
5664
29%

Szczegóły

Autor: Krzysztof Moskal
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.