Który z wymienionych zawiera więcej kalorii: sacharoza (cukier biały ) czy aspartam?

Mniej więcej tyle samo
Sacharoza zawiera znacznie więcej kalorii
Aspartam zawiera znacznie więcej kalorii
Aspartam nie zawiera kalorii
W procesie me­ta­bo­li­zmu 1 gram aspar­ta­mu do­star­cza 4 ki­lo­ka­lo­rii, na­to­miast 1 gram sa­cha­ro­zy do­star­cza 3,9 ki­lo­ka­lo­rii, a więc ich wartość ener­ge­tycz­na jest bardzo zbli­żo­na. Jednak aspar­ta­m, w przy­bli­że­niu, jest 200 razy słodszy od sa­cha­ro­zy, więc jest przyj­mo­wa­ny w zna­cze­nie mniej­szych dawkach.

Rozkład odpowiedzi

Mniej więcej tyle samo
Sacharoza zawiera znacznie więcej kalorii
Aspartam zawiera znacznie więcej kalorii
Aspartam nie zawiera kalorii
odpowiedzi
flagNiemcy
45%
9%
36%
9%
33
flagWłochy
40%
20%
0%
40%
10
flagStany Zjednoczone
30%
37%
9%
20%
53
flagWielka Brytania
29%
23%
25%
21%
64
flagPolska
26%
38%
16%
17%
1901
flagHolandia
23%
38%
30%
7%
13
flagIndie
13%
37%
41%
6%
29
flagNieznany
11%
47%
19%
20%
78

Płeć

men27%
women19%
Mniej więcej tyle samo
27%
20%
Sacharoza zawiera znacznie więcej kalorii
33%
44%
Aspartam zawiera znacznie więcej kalorii
19%
14%
Aspartam nie zawiera kalorii
19%
21%

Szczegóły

Autor: Miczowiec
Ilustracja: Steve Snodgrass
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.