Który z wymienionych zawiera więcej kalorii: sacharoza (cukier biały ) czy aspartam?

Mniej więcej tyle samo
Sacharoza zawiera znacznie więcej kalorii
Aspartam zawiera znacznie więcej kalorii
Aspartam nie zawiera kalorii
W procesie me­ta­bo­li­zmu 1 gram aspar­ta­mu do­star­cza 4 ki­lo­ka­lo­rii, na­to­miast 1 gram sa­cha­ro­zy do­star­cza 3,9 ki­lo­ka­lo­rii, a więc ich wartość ener­ge­tycz­na jest bardzo zbli­żo­na. Jednak aspar­ta­m, w przy­bli­że­niu, jest 200 razy słodszy od sa­cha­ro­zy, więc jest przyj­mo­wa­ny w zna­cze­nie mniej­szych dawkach.

Rozkład odpowiedzi

Mniej więcej tyle samo
Sacharoza zawiera znacznie więcej kalorii
Aspartam zawiera znacznie więcej kalorii
Aspartam nie zawiera kalorii
odpowiedzi
flagNiemcy
41%
11%
36%
11%
36
flagWłochy
40%
20%
0%
40%
10
flagWielka Brytania
30%
22%
25%
21%
75
flagStany Zjednoczone
29%
38%
10%
19%
57
flagPolska
24%
39%
16%
19%
2292
flagHolandia
20%
40%
26%
13%
15
flagIndie
13%
37%
41%
6%
29
flagNieznany
12%
46%
20%
20%
203

Płeć

men23%
women20%
Mniej więcej tyle samo
23%
20%
Sacharoza zawiera znacznie więcej kalorii
36%
43%
Aspartam zawiera znacznie więcej kalorii
18%
15%
Aspartam nie zawiera kalorii
21%
20%

Szczegóły

Autor: Miczowiec
Ilustracja: Steve Snodgrass
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.