Który z wymienionych zawiera więcej kalorii: sacharoza (cukier biały ) czy aspartam?

Mniej więcej tyle samo
Sacharoza zawiera znacznie więcej kalorii
Aspartam zawiera znacznie więcej kalorii
Aspartam nie zawiera kalorii
W procesie me­ta­bo­li­zmu 1 gram aspar­ta­mu do­star­cza 4 ki­lo­ka­lo­rii, na­to­miast 1 gram sa­cha­ro­zy do­star­cza 3,9 ki­lo­ka­lo­rii, a więc ich wartość ener­ge­tycz­na jest bardzo zbli­żo­na. Jednak aspar­ta­m, w przy­bli­że­niu, jest 200 razy słodszy od sa­cha­ro­zy, więc jest przyj­mo­wa­ny w zna­cze­nie mniej­szych dawkach.

Rozkład odpowiedzi

Mniej więcej tyle samo
Sacharoza zawiera znacznie więcej kalorii
Aspartam zawiera znacznie więcej kalorii
Aspartam nie zawiera kalorii
odpowiedzi
flagNiemcy
46%
10%
36%
6%
30
flagWielka Brytania
30%
23%
25%
21%
60
flagStany Zjednoczone
30%
37%
9%
20%
53
flagPolska
26%
39%
16%
18%
1840
flagHolandia
25%
41%
25%
8%
12
flagIndie
14%
39%
42%
3%
28
flagNieznany
11%
48%
19%
19%
76

Płeć

men27%
women19%
Mniej więcej tyle samo
27%
20%
Sacharoza zawiera znacznie więcej kalorii
33%
44%
Aspartam zawiera znacznie więcej kalorii
19%
14%
Aspartam nie zawiera kalorii
19%
21%

Szczegóły

Autor: Miczowiec
Ilustracja: Steve Snodgrass
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.