Który z wymienionych zawiera więcej kalorii: sacharoza (cukier biały ) czy aspartam?

Mniej więcej tyle samo
Sacharoza zawiera znacznie więcej kalorii
Aspartam zawiera znacznie więcej kalorii
Aspartam nie zawiera kalorii
W procesie me­ta­bo­li­zmu 1 gram aspar­ta­mu do­star­cza 4 ki­lo­ka­lo­rii, na­to­miast 1 gram sa­cha­ro­zy do­star­cza 3,9 ki­lo­ka­lo­rii, a więc ich wartość ener­ge­tycz­na jest bardzo zbli­żo­na. Jednak aspar­ta­m, w przy­bli­że­niu, jest 200 razy słodszy od sa­cha­ro­zy, więc jest przyj­mo­wa­ny w zna­cze­nie mniej­szych dawkach.

Rozkład odpowiedzi

Mniej więcej tyle samo
Sacharoza zawiera znacznie więcej kalorii
Aspartam zawiera znacznie więcej kalorii
Aspartam nie zawiera kalorii
odpowiedzi
flagNiemcy
39%
16%
30%
13%
43
flagWłochy
36%
18%
0%
45%
11
flagHolandia
31%
31%
26%
10%
19
flagWielka Brytania
30%
28%
21%
18%
91
flagStany Zjednoczone
28%
38%
12%
19%
63
flagPolska
23%
39%
15%
20%
3181
flagNieznany
13%
47%
16%
21%
398
flagIndie
12%
41%
38%
6%
31

Płeć

men21%
women20%
Mniej więcej tyle samo
21%
20%
Sacharoza zawiera znacznie więcej kalorii
38%
44%
Aspartam zawiera znacznie więcej kalorii
17%
14%
Aspartam nie zawiera kalorii
22%
20%

Szczegóły

Autor: Miczowiec
Ilustracja: Steve Snodgrass
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.