Który z wymienionych zawiera więcej kalorii: sacharoza (cukier biały ) czy aspartam?

Mniej więcej tyle samo
Sacharoza zawiera znacznie więcej kalorii
Aspartam zawiera znacznie więcej kalorii
Aspartam nie zawiera kalorii
W procesie me­ta­bo­li­zmu 1 gram aspar­ta­mu do­star­cza 4 ki­lo­ka­lo­rii, na­to­miast 1 gram sa­cha­ro­zy do­star­cza 3,9 ki­lo­ka­lo­rii, a więc ich wartość ener­ge­tycz­na jest bardzo zbli­żo­na. Jednak aspar­ta­m, w przy­bli­że­niu, jest 200 razy słodszy od sa­cha­ro­zy, więc jest przyj­mo­wa­ny w zna­cze­nie mniej­szych dawkach.

Rozkład odpowiedzi

Mniej więcej tyle samo
Sacharoza zawiera znacznie więcej kalorii
Aspartam zawiera znacznie więcej kalorii
Aspartam nie zawiera kalorii
odpowiedzi
flagNiemcy
37%
16%
31%
14%
48
flagWłochy
33%
25%
0%
41%
12
flagWielka Brytania
30%
29%
21%
19%
93
flagHolandia
28%
28%
28%
14%
21
flagStany Zjednoczone
27%
36%
13%
20%
65
flagPolska
23%
39%
15%
20%
3377
flagNieznany
13%
47%
16%
21%
416
flagIndie
12%
42%
39%
6%
33
flagIrlandia
10%
20%
30%
40%
10

Płeć

men21%
women20%
Mniej więcej tyle samo
21%
20%
Sacharoza zawiera znacznie więcej kalorii
38%
45%
Aspartam zawiera znacznie więcej kalorii
16%
13%
Aspartam nie zawiera kalorii
22%
20%

Szczegóły

Autor: Miczowiec
Ilustracja: Steve Snodgrass
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.