Który zapis: "żyd" czy "Żyd" jest poprawny?

małą literą
wielką literą
zależy od znaczenia
żadna z tych form nie jest poprawna
Słowo "Żyd" oznacza członka narodu ży­dow­skie­go, podobnie jak "Polak". Słowo "żyd" oznacza wyznawcę ju­da­izmu, podobnie jak "chrze­ści­ja­ni­n". Akurat w przy­pad­ku tej religii są to często (ale nie zawsze!) terminy tożsame.

Rozkład odpowiedzi

małą literą
wielką literą
zależy od znaczenia
żadna z tych form nie jest poprawna
odpowiedzi
flagBelgia
11%
17%
70%
0%
17
flagHiszpania
11%
17%
64%
0%
17
flagWłochy
4%
27%
63%
4%
22
flagCzechy
6%
31%
62%
0%
16
flagAustria
0%
37%
62%
0%
16
flagKanada
0%
28%
61%
9%
21
flagFrancja
12%
27%
60%
0%
33
flagHolandia
13%
32%
53%
0%
43
flagPolska
12%
32%
52%
1%
9992
flagNiemcy
10%
33%
52%
3%
140
flagStany Zjednoczone
13%
30%
52%
2%
102
flagWielka Brytania
13%
32%
51%
1%
259
flagNieznany
16%
30%
51%
0%
224
flagNorwegia
11%
35%
47%
5%
17
flagLitwa
0%
56%
43%
0%
16
flagIrlandia
14%
44%
41%
0%
34
flagDania
25%
33%
41%
0%
12
flagSzwecja
25%
37%
37%
0%
24
flagUkraina
15%
50%
34%
0%
26
flagIzrael
46%
7%
30%
7%
13

Płeć

men52%
women51%
małą literą
14%
11%
wielką literą
31%
36%
zależy od znaczenia
52%
51%
żadna z tych form nie jest poprawna
1%
1%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Który zapis: "żyd" czy "Żyd" jest poprawny?
11151
52%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.