Który zapis: "żyd" czy "Żyd" jest poprawny?

małą literą
wielką literą
zależy od znaczenia
żadna z tych form nie jest poprawna
Słowo "Żyd" oznacza członka narodu ży­dow­skie­go, podobnie jak "Polak". Słowo "żyd" oznacza wyznawcę ju­da­izmu, podobnie jak "chrze­ści­ja­ni­n". Akurat w przy­pad­ku tej religii są to często (ale nie zawsze!) terminy tożsame.

Rozkład odpowiedzi

małą literą
wielką literą
zależy od znaczenia
żadna z tych form nie jest poprawna
odpowiedzi
flagBelgia
11%
17%
70%
0%
17
flagHiszpania
13%
13%
66%
0%
15
flagAustria
0%
37%
62%
0%
16
flagKanada
0%
28%
61%
9%
21
flagWłochy
4%
28%
61%
4%
21
flagFrancja
12%
27%
60%
0%
33
flagCzechy
7%
35%
57%
0%
14
flagPolska
11%
32%
52%
1%
9152
flagNiemcy
10%
33%
52%
3%
134
flagStany Zjednoczone
14%
30%
52%
3%
99
flagNieznany
8%
39%
52%
0%
48
flagHolandia
15%
33%
51%
0%
39
flagWielka Brytania
14%
33%
50%
1%
253
flagNorwegia
11%
35%
47%
5%
17
flagLitwa
0%
56%
43%
0%
16
flagDania
25%
33%
41%
0%
12
flagIrlandia
15%
43%
40%
0%
32
flagSzwecja
25%
37%
37%
0%
24
flagUkraina
16%
48%
36%
0%
25
flagBiałoruś
18%
54%
27%
0%
11

Płeć

men52%
women50%
małą literą
13%
11%
wielką literą
32%
36%
zależy od znaczenia
52%
51%
żadna z tych form nie jest poprawna
1%
1%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Który zapis: "żyd" czy "Żyd" jest poprawny?
10098
52%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.