Który zespół heavymetalowy zapożyczył swą nazwę od przedstawionego na na zdjęciu narzędzia tortur?

Black Sabbath (Czarny Sabat)
Iron Maiden (Żelazna Dziewica)
Judas Priest (Ksiądz Judasz)
Metallica
Nie jest jasne, czy rze­czy­wi­ście (jak zwykło się uważać) żelazne dziewice po­sia­da­ły kolce po we­wnętrz­nej stronie. Po zbadaniu naj­słyn­niej­sze­go z za­cho­wa­nych eks­po­na­tów stwier­dzo­no, że kolce zostały dodane w XIX w.

Rozkład odpowiedzi

Black Sabbath (Czarny Sabat)
Iron Maiden (Żelazna Dziewica)
Judas Priest (Ksiądz Judasz)
Metallica
odpowiedzi
flagKanada
0%
90%
5%
5%
20
flagFrancja
0%
88%
3%
7%
26
flagHiszpania
5%
88%
5%
0%
17
flagNieznany
8%
86%
2%
3%
475
flagRosja
0%
81%
0%
0%
11
flagSzwajcaria
0%
81%
18%
0%
11
flagPolska
8%
80%
4%
5%
10330
flagLitwa
0%
80%
20%
0%
10
flagNorwegia
0%
80%
10%
0%
10
flagWielka Brytania
9%
79%
4%
4%
209
flagNiemcy
7%
79%
5%
7%
138
flagBelgia
7%
76%
7%
7%
13
flagDania
8%
75%
8%
0%
12
flagHolandia
9%
72%
6%
12%
33
flagStany Zjednoczone
14%
69%
5%
9%
55
flagWłochy
18%
68%
9%
4%
22
flagSzwecja
0%
66%
0%
27%
18
flagIrlandia
11%
61%
7%
15%
26

Płeć

men85%
women82%
Black Sabbath (Czarny Sabat)
7%
7%
Iron Maiden (Żelazna Dziewica)
85%
83%
Judas Priest (Ksiądz Judasz)
3%
4%
Metallica
3%
5%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Który zespół heavymetalowy zapożyczył swą nazwę od przedstawionego na na zdjęciu narzędzia tortur?
11543
80%

Szczegóły

Autor: Teddy
Ilustracja: mattmangum
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.