Którym dialektem języka niemieckiego mówił Adolf Hitler?

Austriackim
Bawarskim
Szwabskim
Dolnoniemieckim
Adolf Hitler urodził się w Austrii, jednak w wieku trzech lat jego rodzina prze­pro­wa­dzi­ła się do Pasawy w Bawarii. Tutaj nauczył się mówić z cha­rak­te­ry­stycz­nym ba­war­skim ak­cen­te­m, który jest roz­po­zna­wal­ny we wszyst­kich jego prze­mó­wie­niach. Gdy Hitler miał lat pięć, jego rodzina po­wró­ci­ła do Austrii.

Rozkład odpowiedzi

Austriackim
Bawarskim
Szwabskim
Dolnoniemieckim
odpowiedzi
flagFrancja
25%
68%
5%
0%
54
flagSzwajcaria
32%
68%
0%
0%
25
flagIndie
21%
60%
13%
5%
38
flagHiszpania
39%
60%
0%
0%
28
flagWielka Brytania
35%
58%
3%
1%
535
flagNorwegia
34%
56%
7%
2%
41
flagWłochy
36%
51%
9%
3%
33
flagNiemcy
41%
50%
5%
2%
360
flagCzechy
50%
50%
0%
0%
14
flagStany Zjednoczone
47%
47%
3%
1%
455
flagHolandia
44%
47%
4%
3%
61
flagPolska
41%
46%
7%
3%
21078
flagAustralia
48%
41%
7%
2%
41
flagBelgia
44%
41%
3%
10%
29
flagBułgaria
41%
41%
5%
11%
17
flagAustria
60%
40%
0%
0%
15
flagSzwecja
61%
32%
5%
0%
34
flagKanada
64%
31%
4%
0%
45
flagNieznany
60%
28%
8%
2%
1417
flagIrlandia
58%
20%
11%
9%
43

Płeć

men32%
women39%
Austriackim
55%
46%
Bawarskim
32%
40%
Szwabskim
8%
8%
Dolnoniemieckim
3%
4%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Którym dialektem języka niemieckiego mówił Adolf Hitler?
23857
46%

Szczegóły

Autor: Adam Stępka
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.