Wiejące na południowej półkuli silne wiatry zachodnie to ...

Mroźne oddechy
Ryczące czterdziestki
Huragany południowe
Pierścień ognia
Obszar "Ry­czą­cej czter­dziest­ki" gdzie wieją stałe wiatry za­chod­nie, o bardzo dużej pręd­ko­ści, będące powodem częstych sztormów od dzie­się­cio­le­ci budził respekt ma­ry­na­rzy. Wiele jed­no­stek spoczywa na dnie w tym re­gio­nie. Nazwa pochodzi od 40° szer geo­gra­ficz­nej po­łu­dnio­we­j; została nadana przez ma­ry­na­rzy.

Rozkład odpowiedzi

Mroźne oddechy
Ryczące czterdziestki
Huragany południowe
Pierścień ognia
odpowiedzi
flagWielka Brytania
0%
54%
18%
18%
11
flagPolska
16%
50%
17%
15%
400
flagStany Zjednoczone
18%
43%
18%
18%
16

Płeć

men52%
women55%
Mroźne oddechy
14%
8%
Ryczące czterdziestki
52%
55%
Huragany południowe
17%
22%
Pierścień ognia
15%
13%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Wiejące na południowej półkuli silne wiatry zachodnie to ...
458
50%

Szczegóły

Autor: Tschuka
Ilustracja: Pascal Subtil
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.