Leżący na nocnym niebie m. in. w Europie Wielki Wóz - do jakiego gwiazdozbioru należy?

Kasjopea
Tarcza Sobieskiego
Krzyż Południa
Wielka Niedźwiedzica
Siedem naj­ja­śniej­szych gwiazd, często nie­słusz­nie utoż­sa­mia­nych z Wielką Niedź­wie­dzi­cą, a sta­no­wią­cych tylko część gwiaz­do­zbio­ru, tworzy cha­rak­te­ry­stycz­ny i łatwy do od­szu­ka­nia na niebie układ Wiel­kie­go Wozu (zwanego w nie­któ­rych krajach „Wielką Chochlą” lub „Wielkim Ron­dle­m”), którego „dyszel” jest jed­no­cze­śnie „ogonem” niedź­wie­dzi­cy.

Rozkład odpowiedzi

Kasjopea
Tarcza Sobieskiego
Krzyż Południa
Wielka Niedźwiedzica
odpowiedzi
flagNiemcy
6%
2%
4%
87%
48
flagStany Zjednoczone
0%
0%
16%
75%
12
flagPolska
12%
3%
8%
73%
4079
flagNieznany
11%
5%
11%
71%
414
flagWielka Brytania
15%
4%
14%
64%
70
flagFrancja
10%
0%
30%
60%
10

Płeć

men74%
women73%
Kasjopea
13%
12%
Tarcza Sobieskiego
3%
3%
Krzyż Południa
8%
11%
Wielka Niedźwiedzica
74%
73%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Leżący na nocnym niebie m. in. w Europie Wielki Wóz - do jakiego gwiazdozbioru należy?
4765
73%

Szczegóły

Autor: Krzysztof Moskal
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.