Linia Maginota to 450km fortyfikacji wzdłuż granicy francuskiej. Jaki był jej niemiecki odpowiednik?

Wał Zachodni
Linia Rommla
Umocnienia Guderiana
Linia obrony Niemiec
Wał Za­chod­ni, często nazywany przez aliantów Linią Zyg­fry­da, to umoc­nie­nia na granicy fran­cu­sko­-nie­miec­kie­j, wy­bu­do­wa­ne dla ochrony przed atakiem Francji na III Rzeszę podczas kampanii wrze­śnio­wej. Jego sku­tecz­ność spraw­dzo­na została dopiero w 1944 roku. Dłuższy od Linii Maginota osiągał łączną długość do 630 km.

Rozkład odpowiedzi

Wał Zachodni
Linia Rommla
Umocnienia Guderiana
Linia obrony Niemiec
odpowiedzi
flagNieznany
71%
5%
11%
11%
35
flagPolska
49%
18%
20%
10%
391

Płeć

men55%
women39%
Wał Zachodni
55%
39%
Linia Rommla
10%
33%
Umocnienia Guderiana
22%
24%
Linia obrony Niemiec
11%
3%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Linia Maginota to 450km fortyfikacji wzdłuż granicy francuskiej. Jaki był jej niemiecki odpowiednik?
305
55%

Szczegóły

Autor: Marcin Starzonek
Ilustracja: Tobias
Czytaj więcej: wikipedia Linia Zygfryda

Historia

29 sierpnia 2017 03:57:34 utworzył Marcin Starzonek »
3 września 2017 00:24:55 zmienił smyru »
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.