Łuskiewnik różowy jest:

półpasożytem obligatoryjnym pędowym
pasożytem całkowitym korzeniowym
pasożytem całkowitym pędowym
półpasożytem obligatoryjnym korzeniowym
Łu­skiew­nik rozowy - geofit, bez­zie­le­nio­wa bylina – nie zawiera chlo­ro­fi­lu, a więc nie może prze­pro­wa­dzać procesu fo­to­syn­te­zy. Pa­so­ży­tu­je na ko­rze­niach drzew i krzewów li­ścia­stych po­bie­ra­jąc za pomocą ssawek wodę wraz z solami mi­ne­ral­ny­mi i sub­stan­cja­mi or­ga­nicz­ny­mi. Pa­so­ży­tu­je głównie na lesz­czy­nie, olszy i buku.

Rozkład odpowiedzi

półpasożytem obligatoryjnym pędowym
pasożytem całkowitym korzeniowym
pasożytem całkowitym pędowym
półpasożytem obligatoryjnym korzeniowym
odpowiedzi
flagPolska
18%
22%
30%
26%
222

Płeć

men23%
women20%
półpasożytem obligatoryjnym pędowym
20%
25%
pasożytem całkowitym korzeniowym
23%
20%
pasożytem całkowitym pędowym
31%
20%
półpasożytem obligatoryjnym korzeniowym
23%
35%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Łuskiewnik różowy jest:
251
22%

Szczegóły

Autor: muszmen
Ilustracja: Steve Johnson
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.