Madagaskar to wyspa i państwo u południowowschodnich wybrzeży Afryki. Kto z Europejczyków został przez tubylców wybrany jej władcą?

Napoleon Bonaparte
Wojciech Cejrowski
Maurycy Beniowski
Królowa Anglii Elzbieta I
Maurycy Be­niow­ski to żołnierz i polski po­dróż­nik. W 1776 r został przez tubylców ogło­szo­ny królem Ma­da­ga­ska­ru. Związany był z trzema na­ro­da­mi, zawsze jednak twier­dzi­ł, że jest Po­la­kiem. Jego nie­zwy­kła, pełna przygód bio­gra­fia po­słu­ży­ła Ju­liu­szo­wi Sło­wac­kie­mu do na­pi­sa­nia poematu "Be­niow­ski"

Rozkład odpowiedzi

Napoleon Bonaparte
Wojciech Cejrowski
Maurycy Beniowski
Królowa Anglii Elzbieta I
odpowiedzi
flagDania
0%
0%
87%
12%
16
flagGrecja
0%
27%
72%
0%
11
flagAustria
7%
0%
69%
23%
13
flagKanada
16%
16%
66%
0%
12
flagNiemcy
7%
9%
63%
18%
55
flagPolska
17%
10%
58%
13%
5283
flagNieznany
20%
10%
55%
12%
625
flagWielka Brytania
23%
6%
46%
21%
122
flagHolandia
18%
4%
45%
27%
22
flagSzwecja
27%
0%
45%
27%
11
flagStany Zjednoczone
23%
10%
43%
23%
30
flagIrlandia
28%
7%
42%
21%
14
flagWłochy
26%
26%
31%
15%
19

Płeć

men59%
women51%
Napoleon Bonaparte
18%
19%
Wojciech Cejrowski
11%
13%
Maurycy Beniowski
59%
51%
Królowa Anglii Elzbieta I
10%
16%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Madagaskar to wyspa i państwo u południowowschodnich wybrzeży Afryki. Kto z Europejczyków został przez tubylców wybrany jej władcą?
6319
57%

Szczegóły

Autor: Dorota
Ilustracja: Paolo Crosetto
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.