Mak polny jest archeofitem. Co to oznacza?

jest tu co najmniej od mezozoiku
przybył w czasach wczesnohistorycznych
wykorzystuje pająki
jest wykorzystywany przez pająki
Ar­che­ofit to gatunek, który przybył przed umowną datą 1492, a jego przy­by­cie związane jest z dzia­łal­no­ścią czło­wie­ka. W Polsce są to przede wszyst­kim liczne gatunki chwastów po­cho­dzą­ce z południa Europy, jak kąkol czy chaber. Przybyły one w ślad za spro­wa­dzo­ny­mi ro­śli­na­mi upraw­ny­mi.

Rozkład odpowiedzi

jest tu co najmniej od mezozoiku
przybył w czasach wczesnohistorycznych
wykorzystuje pająki
jest wykorzystywany przez pająki
odpowiedzi
flagStany Zjednoczone
23%
30%
23%
23%
13
flagPolska
27%
28%
17%
25%
2379
flagNieznany
21%
25%
22%
28%
71
flagNiemcy
48%
24%
10%
17%
29
flagWielka Brytania
36%
21%
10%
31%
38

Płeć

men26%
women28%
jest tu co najmniej od mezozoiku
30%
26%
przybył w czasach wczesnohistorycznych
26%
28%
wykorzystuje pająki
21%
16%
jest wykorzystywany przez pająki
22%
28%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Mak polny jest archeofitem. Co to oznacza?
2613
28%

Szczegóły

Autor: puchatek5
Ilustracja: Wiz Walker
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.