Megaloceros giganteus to wymarły ssak z rodziny jeleniowatych. Odznaczał się szczególnie okazałym porożem, które potrafiło osiągać rozpiętość:

ok. 1,5 m
ok. 2 m
ok. 2,5 m
ponad 3 m
Me­ga­lo­ce­ros gi­gan­teus (jeleń ol­brzy­mi) za­miesz­ki­wał północną Europę, północną Azję i północną Afrykę w okresie późnego plej­sto­ce­nu i wcze­sne­go ho­lo­ce­nu. Wiel­ko­ścią przy­po­mi­nał dzi­siej­sze­go łosia, a jego poroże po­tra­fi­ło ważyć blisko 40 ki­lo­gra­mów.

Rozkład odpowiedzi

ok. 1,5 m
ok. 2 m
ok. 2,5 m
ponad 3 m
odpowiedzi
flagNiemcy
8%
25%
8%
58%
12
flagWielka Brytania
5%
5%
33%
50%
18
flagPolska
2%
15%
36%
45%
1193
flagNieznany
4%
16%
38%
40%
296

Płeć

men45%
women48%
ok. 1,5 m
2%
0%
ok. 2 m
16%
14%
ok. 2,5 m
35%
35%
ponad 3 m
45%
48%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Megaloceros giganteus to wymarły ssak z rodziny jeleniowatych. Odznaczał się szczególnie okazałym porożem, które potrafiło osiągać rozpiętość:
1560
44%

Szczegóły

Autor: Iga Frąckowiak
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.