Megaloceros giganteus to wymarły ssak z rodziny jeleniowatych. Odznaczał się szczególnie okazałym porożem, które potrafiło osiągać rozpiętość:

ok. 1,5 m
ok. 2 m
ok. 2,5 m
ponad 3 m
Me­ga­lo­ce­ros gi­gan­teus (jeleń ol­brzy­mi) za­miesz­ki­wał północną Europę, północną Azję i północną Afrykę w okresie późnego plej­sto­ce­nu i wcze­sne­go ho­lo­ce­nu. Wiel­ko­ścią przy­po­mi­nał dzi­siej­sze­go łosia, a jego poroże po­tra­fi­ło ważyć blisko 40 ki­lo­gra­mów.

Rozkład odpowiedzi

ok. 1,5 m
ok. 2 m
ok. 2,5 m
ponad 3 m
odpowiedzi
flagNiemcy
6%
18%
12%
62%
16
flagWielka Brytania
4%
8%
29%
54%
24
flagPolska
2%
14%
35%
46%
1628
flagNieznany
4%
16%
37%
41%
318

Płeć

men48%
women50%
ok. 1,5 m
2%
1%
ok. 2 m
14%
12%
ok. 2,5 m
33%
36%
ponad 3 m
48%
50%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Megaloceros giganteus to wymarły ssak z rodziny jeleniowatych. Odznaczał się szczególnie okazałym porożem, które potrafiło osiągać rozpiętość:
2054
46%

Szczegóły

Autor: Iga Frąckowiak
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.