Megaloceros giganteus to wymarły ssak z rodziny jeleniowatych. Odznaczał się szczególnie okazałym porożem, które potrafiło osiągać rozpiętość:

ok. 1,5 m
ok. 2 m
ok. 2,5 m
ponad 3 m
Me­ga­lo­ce­ros gi­gan­teus (jeleń ol­brzy­mi) za­miesz­ki­wał północną Europę, północną Azję i północną Afrykę w okresie późnego plej­sto­ce­nu i wcze­sne­go ho­lo­ce­nu. Wiel­ko­ścią przy­po­mi­nał dzi­siej­sze­go łosia, a jego poroże po­tra­fi­ło ważyć blisko 40 ki­lo­gra­mów.

Rozkład odpowiedzi

ok. 1,5 m
ok. 2 m
ok. 2,5 m
ponad 3 m
odpowiedzi
flagNiemcy
6%
18%
12%
62%
16
flagWielka Brytania
4%
9%
27%
54%
22
flagPolska
2%
14%
36%
45%
1425
flagNieznany
4%
17%
37%
40%
309

Płeć

men46%
women49%
ok. 1,5 m
2%
0%
ok. 2 m
15%
13%
ok. 2,5 m
34%
36%
ponad 3 m
46%
49%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Megaloceros giganteus to wymarły ssak z rodziny jeleniowatych. Odznaczał się szczególnie okazałym porożem, które potrafiło osiągać rozpiętość:
1834
45%

Szczegóły

Autor: Iga Frąckowiak
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.