Metr katolicki był...

pierwowzorem zlaicyzowanym przez Rewolucję Francuską
papieską alternatywą dla laickiego metra
po prostu metrem powszechnym
dwukrotnie dłuższy niż yard angielski
Po grecku καθολικός (ka­to­li­ko­s) znaczy ni mniej ni więcej jak po­wszech­ny. W 1675 roku pre­kur­sor systemu me­trycz­ne­go, Tytus Liwiusz Bu­rat­ti­ni za­pro­po­no­wał pod taką nazwą nową jed­nost­kę opartą na wahadle ma­te­ma­tycz­nym Ga­li­le­usza. Jego traktat Miara Po­wszech­na (wł. Misura Uni­ver­sa­le) został wydany w Wilnie.

Rozkład odpowiedzi

pierwowzorem zlaicyzowanym przez Rewolucję Francuską
papieską alternatywą dla laickiego metra
po prostu metrem powszechnym
dwukrotnie dłuższy niż yard angielski
odpowiedzi
flagWielka Brytania
50%
0%
50%
0%
2
flagPolska
19%
27%
36%
16%
72
flagNieznany
12%
62%
12%
12%
8
flagUkraina
100%
0%
0%
0%
1

Płeć

men31%
women38%
pierwowzorem zlaicyzowanym przez Rewolucję Francuską
18%
15%
papieską alternatywą dla laickiego metra
34%
23%
po prostu metrem powszechnym
31%
38%
dwukrotnie dłuższy niż yard angielski
15%
23%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Metr katolicki był...
83
33%

Szczegóły

Autor: smyru
Ilustracja: wikimedia
Czytaj więcej: wikipedia Metr katolicki
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.