Między 1457 a 1460 Puck był osobnym państwem. Kto był jego władcą?

syn księcia pomorskiego
zbuntowany komtur krzyżacki
wygnany król Szwecji
najmłodszy brat Jagiełły
Król Szwecji i Nor­we­gii, Karol VIII Bonde miał trudne rządy. Dwu­krot­nie musiał oddawać tron. Wygnany schronił się w Polsce. Za­dłu­żo­ny u niego król Polski, Ka­zi­mierz Ja­giel­loń­czyk oddał mu we władanie ziemię pucką do czasu spłaty długu. Karol wrócił na tron Szwecji z pomocą nie­miec­kich i polskich na­jem­ni­ków.

Rozkład odpowiedzi

syn księcia pomorskiego
zbuntowany komtur krzyżacki
wygnany król Szwecji
najmłodszy brat Jagiełły
odpowiedzi
flagHolandia
8%
8%
50%
33%
12
flagNiemcy
54%
9%
36%
0%
11
flagWielka Brytania
30%
26%
30%
13%
23
flagPolska
27%
30%
23%
18%
1526
flagNieznany
31%
34%
16%
16%
283

Płeć

men19%
women22%
syn księcia pomorskiego
26%
27%
zbuntowany komtur krzyżacki
34%
25%
wygnany król Szwecji
19%
22%
najmłodszy brat Jagiełły
19%
24%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Między 1457 a 1460 Puck był osobnym państwem. Kto był jego władcą?
1909
22%

Szczegóły

Autor: smyru
Ilustracja: wikimedia
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.