Między jakimi państwami istnieje najdłuższe połączenie pasażerskie linii lotniczych bez międzylądowań?

USA-Mongolia
Chiny-USA
Japonia-RPA
Katar-Nowa Zelandia
Ka­ta­r-No­wa Ze­lan­dia. Do­kład­nie 16 godzin i 20 minut trwa uru­cho­mio­ny w nie­dzie­lę 5.02.2017r. naj­dłuż­szy na świecie lot pa­sa­żer­ski. W tym czasie Boeing 777 Qatar Airways ma po­ko­ny­wać od­le­głość 14 535 ki­lo­me­trów ze stolicy Kataru – Ad­-Dau­hy, do Auckland w Nowej Zelandi

Rozkład odpowiedzi

USA-Mongolia
Chiny-USA
Japonia-RPA
Katar-Nowa Zelandia
odpowiedzi
flagGrecja
0%
18%
9%
72%
11
flagWłochy
0%
21%
17%
60%
23
flagHolandia
0%
37%
6%
56%
16
flagNiemcy
8%
25%
11%
53%
67
flagIrlandia
0%
15%
23%
53%
13
flagWielka Brytania
11%
25%
18%
44%
97
flagPolska
11%
27%
17%
42%
5685
flagStany Zjednoczone
6%
36%
6%
42%
33
flagNieznany
12%
33%
18%
35%
806
flagFrancja
36%
9%
27%
27%
11
flagAustria
18%
27%
36%
18%
11

Płeć

men39%
women45%
USA-Mongolia
11%
8%
Chiny-USA
30%
26%
Japonia-RPA
18%
19%
Katar-Nowa Zelandia
39%
45%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Między jakimi państwami istnieje najdłuższe połączenie pasażerskie linii lotniczych bez międzylądowań?
6883
42%

Szczegóły

Autor: Jacek Głowacki
Ilustracja: Michael Newton
Czytaj więcej: www.tvp.info
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.