Miejsce zamordowania rodziny carskiej to ?

Tobolsk
Petersburg
Jekaterynburg
Moskwa
Wszyst­kie osoby przed­sta­wio­ne na fo­to­gra­fii z roku 1914, na cztery lata przed tra­gicz­ny­mi wy­da­rze­nia­mi: car, jego żona Alek­san­dra, córki Olga, Tatiana, Maria i Ana­sta­zja oraz syn Aleksy - zostali za­mor­do­wa­ni w Je­ka­te­ryn­bur­gu za Uralem. Uro­czy­sty pogrzeb rodziny carskiej odbył się dopiero w 1998 r. w Pe­ters­bur­gu.

Rozkład odpowiedzi

Tobolsk
Petersburg
Jekaterynburg
Moskwa
odpowiedzi
flagWielka Brytania
5%
11%
83%
0%
18
flagNiemcy
18%
18%
63%
0%
11
flagPolska
12%
34%
47%
6%
1515
flagNieznany
11%
38%
39%
9%
244

Płeć

men41%
women48%
Tobolsk
13%
14%
Petersburg
37%
35%
Jekaterynburg
41%
48%
Moskwa
7%
2%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Miejsce zamordowania rodziny carskiej to ?
1841
46%

Szczegóły

Autor: PK
Ilustracja: wikimedia
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.