Mieszkańcy wspólnoty autonomicznej w Hiszpanii której siedzibą jest Vitoria-Gasteiz to ?

Katalończycy
Baskowie
Andaluzyjczycy
Żadna z powyższych
Baskowie to naród za­miesz­ku­ją­cy tereny na granicy Hisz­pa­nii i Francji nad Zatoką Bi­skaj­ską. Baskowie mówią ję­zy­kie­m, który nie wywodzi się z języków in­do­eu­ro­pej­ski­ch, wykazuje za to pewne po­do­bień­stwo do dia­lek­tó­w, którymi po­słu­gu­ją się pewne od­osob­nio­ne po­pu­la­cje w dolinach Kaukazu. Niektóre wyrazy podobne są do słów z języka wę­gier­skie­go, fiń­skie­go czy też nawet ja­poń­skie­go.

Rozkład odpowiedzi

Katalończycy
Baskowie
Andaluzyjczycy
Żadna z powyższych
odpowiedzi
flagNieznany
14%
47%
21%
16%
55
flagPolska
18%
43%
20%
16%
896
flagWielka Brytania
15%
35%
35%
15%
20

Płeć

men46%
women43%
Katalończycy
14%
13%
Baskowie
46%
43%
Andaluzyjczycy
20%
19%
Żadna z powyższych
18%
23%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Mieszkańcy wspólnoty autonomicznej w Hiszpanii której siedzibą jest Vitoria-Gasteiz to ?
1025
44%

Szczegóły

Autor: Skromny
Ilustracja: wikimedia
Czytaj więcej: wikipedia Baskowie
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.