Mieszkańcy którego kraju nazywają go "Masr" lub "Misr"?

Albanii
Omanu
Egiptu
Somalii
Nazwa "Egipt" pochodzi od grec­kie­go Aígyptos i przyjęła się w Europie, jednak sami Egip­cja­nie nigdy tak swojego państwa nie na­zy­wa­li. W sta­ro­żyt­no­ści używaną nazwą był "Kemet", co do­słow­nie oznacza "czarna ziemia". Dziś ofi­cjal­na nazwa w języku arabskim to Misr, wy­ma­wia­ny w lokalnym dia­lek­cie jako Masr.

Rozkład odpowiedzi

Albanii
Omanu
Egiptu
Somalii
odpowiedzi
flagFinlandia
0%
2%
97%
0%
44
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
11%
3%
77%
5%
53
flagHiszpania
2%
22%
72%
2%
44
flagWłochy
6%
14%
68%
10%
115
flagGrecja
5%
11%
67%
11%
34
flagHolandia
14%
14%
63%
6%
101
flagNiemcy
10%
17%
62%
9%
321
flagIndie
7%
17%
60%
14%
63
flagWielka Brytania
8%
24%
56%
9%
672
flagUkraina
4%
21%
56%
14%
41
flagAustria
14%
21%
52%
11%
42
flagStany Zjednoczone
11%
24%
50%
13%
551
flagSzwecja
17%
19%
50%
11%
51
flagPolska
10%
28%
47%
12%
20059
flagDania
5%
37%
47%
7%
40
flagNorwegia
7%
29%
43%
19%
41
flagIrlandia
16%
35%
40%
8%
60
flagKanada
9%
32%
33%
24%
53
flagFrancja
20%
27%
32%
20%
40
flagNieznany
11%
38%
29%
19%
1565

Płeć

men45%
women50%
Albanii
9%
9%
Omanu
31%
28%
Egiptu
45%
50%
Somalii
13%
11%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
Ilustracja: Sean Ellis
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.