Mieszkańcy którego kraju nazywają go "Masr" lub "Misr"?

Albanii
Omanu
Egiptu
Somalii
Nazwa "Egipt" pochodzi od grec­kie­go Aígyptos i przyjęła się w Europie, jednak sami Egip­cja­nie nigdy tak swojego państwa nie na­zy­wa­li. W sta­ro­żyt­no­ści używaną nazwą był "Kemet", co do­słow­nie oznacza "czarna ziemia". Dziś ofi­cjal­na nazwa w języku arabskim to Misr, wy­ma­wia­ny w lokalnym dia­lek­cie jako Masr.

Rozkład odpowiedzi

Albanii
Omanu
Egiptu
Somalii
odpowiedzi
flagFinlandia
0%
3%
96%
0%
33
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
10%
3%
78%
3%
28
flagHiszpania
2%
21%
73%
2%
38
flagGrecja
4%
9%
72%
9%
22
flagWłochy
6%
13%
68%
11%
95
flagNiemcy
11%
18%
61%
9%
227
flagIndie
9%
16%
59%
14%
54
flagWielka Brytania
9%
24%
56%
9%
510
flagStany Zjednoczone
10%
24%
50%
13%
466
flagHolandia
22%
16%
50%
11%
54
flagPolska
10%
27%
49%
12%
12708
flagDania
6%
39%
48%
3%
33
flagAustria
11%
33%
48%
7%
27
flagNorwegia
3%
33%
46%
16%
30
flagUkraina
3%
27%
44%
20%
29
flagNieznany
9%
32%
38%
18%
154
flagIrlandia
19%
34%
38%
8%
47
flagKanada
10%
31%
35%
22%
48
flagFrancja
21%
27%
29%
21%
37
flagAustralia
26%
39%
21%
13%
23

Płeć

men55%
women48%
Albanii
9%
10%
Omanu
25%
28%
Egiptu
55%
49%
Somalii
10%
11%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
Ilustracja: Sean Ellis
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.