Mieszkańcy którego kraju nazywają go "Masr" lub "Misr"?

Albanii
Omanu
Egiptu
Somalii
Nazwa "Egipt" pochodzi od grec­kie­go Aígyptos i przyjęła się w Europie, jednak sami Egip­cja­nie nigdy tak swojego państwa nie na­zy­wa­li. W sta­ro­żyt­no­ści używaną nazwą był "Kemet", co do­słow­nie oznacza "czarna ziemia". Dziś ofi­cjal­na nazwa w języku arabskim to Misr, wy­ma­wia­ny w lokalnym dia­lek­cie jako Masr.

Rozkład odpowiedzi

Albanii
Omanu
Egiptu
Somalii
odpowiedzi
flagFinlandia
0%
2%
97%
0%
44
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
10%
4%
76%
6%
47
flagHiszpania
2%
23%
72%
2%
43
flagGrecja
6%
12%
68%
9%
32
flagWłochy
6%
14%
67%
11%
109
flagNiemcy
11%
18%
60%
9%
296
flagHolandia
17%
16%
58%
7%
79
flagIndie
8%
17%
58%
15%
58
flagWielka Brytania
9%
24%
56%
9%
642
flagAustria
8%
26%
55%
8%
34
flagUkraina
2%
25%
52%
16%
36
flagStany Zjednoczone
11%
24%
50%
13%
536
flagPolska
10%
29%
47%
13%
18918
flagDania
5%
38%
46%
7%
39
flagNorwegia
5%
34%
42%
17%
35
flagSzwecja
22%
25%
41%
11%
36
flagIrlandia
17%
33%
40%
8%
57
flagKanada
9%
31%
33%
25%
51
flagFrancja
20%
28%
30%
20%
39
flagNieznany
11%
39%
29%
19%
1489

Płeć

men44%
women49%
Albanii
9%
10%
Omanu
31%
28%
Egiptu
44%
49%
Somalii
13%
12%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
Ilustracja: Sean Ellis
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.