Mieszkańcy którego kraju nazywają go "Masr" lub "Misr"?

Albanii
Omanu
Egiptu
Somalii
Nazwa "Egipt" pochodzi od grec­kie­go Aígyptos i przyjęła się w Europie, jednak sami Egip­cja­nie nigdy tak swojego państwa nie na­zy­wa­li. W sta­ro­żyt­no­ści używaną nazwą był "Kemet", co do­słow­nie oznacza "czarna ziemia". Dziś ofi­cjal­na nazwa w języku arabskim to Misr, wy­ma­wia­ny w lokalnym dia­lek­cie jako Masr.

Rozkład odpowiedzi

Albanii
Omanu
Egiptu
Somalii
odpowiedzi
flagFinlandia
0%
2%
97%
0%
41
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
9%
3%
81%
3%
33
flagHiszpania
2%
20%
75%
2%
40
flagWłochy
5%
14%
68%
11%
106
flagGrecja
4%
16%
68%
8%
25
flagNiemcy
11%
18%
61%
9%
245
flagIndie
8%
17%
58%
14%
56
flagWielka Brytania
9%
23%
56%
9%
568
flagHolandia
20%
15%
53%
9%
63
flagStany Zjednoczone
11%
24%
50%
13%
499
flagNorwegia
3%
32%
48%
16%
31
flagAustria
11%
33%
48%
7%
27
flagPolska
10%
28%
47%
12%
14982
flagDania
5%
41%
47%
2%
34
flagUkraina
3%
27%
44%
20%
29
flagIrlandia
17%
34%
40%
7%
52
flagKanada
10%
31%
35%
22%
48
flagFrancja
21%
27%
29%
21%
37
flagNieznany
11%
42%
25%
19%
696
flagAustralia
25%
37%
25%
12%
24

Płeć

men47%
women47%
Albanii
9%
10%
Omanu
30%
29%
Egiptu
47%
47%
Somalii
12%
12%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
Ilustracja: Sean Ellis
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.