Mieszkańcy którego kraju nazywają go "Masr" lub "Misr"?

Albanii
Omanu
Egiptu
Somalii
Nazwa "Egipt" pochodzi od grec­kie­go Aígyptos i przyjęła się w Europie, jednak sami Egip­cja­nie nigdy tak swojego państwa nie na­zy­wa­li. W sta­ro­żyt­no­ści używaną nazwą był "Kemet", co do­słow­nie oznacza "czarna ziemia". Dziś ofi­cjal­na nazwa w języku arabskim to Misr, wy­ma­wia­ny w lokalnym dia­lek­cie jako Masr.

Rozkład odpowiedzi

Albanii
Omanu
Egiptu
Somalii
odpowiedzi
flagFinlandia
0%
3%
96%
0%
32
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
11%
3%
77%
3%
27
flagHiszpania
2%
18%
75%
2%
37
flagGrecja
4%
9%
71%
9%
21
flagWłochy
6%
14%
68%
10%
91
flagNiemcy
11%
16%
62%
9%
219
flagIndie
10%
16%
62%
12%
50
flagWielka Brytania
9%
25%
54%
10%
472
flagStany Zjednoczone
11%
24%
50%
13%
458
flagPolska
10%
27%
48%
12%
12131
flagAustria
11%
33%
48%
7%
27
flagUkraina
4%
32%
48%
16%
25
flagHolandia
22%
18%
46%
12%
49
flagDania
6%
40%
46%
3%
32
flagNorwegia
3%
33%
46%
16%
30
flagIrlandia
18%
36%
40%
4%
44
flagNieznany
10%
31%
39%
19%
130
flagKanada
10%
31%
34%
23%
47
flagFrancja
22%
28%
25%
22%
35
flagAustralia
22%
40%
22%
13%
22

Płeć

men54%
women48%
Albanii
9%
10%
Omanu
25%
28%
Egiptu
54%
48%
Somalii
10%
11%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
Ilustracja: Sean Ellis
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.