Młode pszczół to:

gąsienice
czerw
pszczółki
trutnie
Czerw - mło­do­cia­ne, nie­do­sko­na­łe postaci pszczół i trutni. Pojęcie to w psz­cze­lar­stwie obejmuje wszyst­kie stadia roz­wo­jo­we pszczół, a więc jajo, larwę, przed­po­czwar­kę i po­czwar­kę. Wyróżnia się czerw pszczeli i trutowy. Obie te postaci wy­stę­pu­ją najpierw jako czerw otwarty (jajo i larwa), a później jako czerw kryty (przed­po­czwar­ka i po­czwar­ka­). Do­dat­ko­wo czasami można spotkać czerw garbaty. Jest to również czerw trutowy ale roz­wi­ja­ją­cy się w zbyt dlań małych ko­mór­kach psz­cze­lich.

Rozkład odpowiedzi

gąsienice
czerw
pszczółki
trutnie
odpowiedzi
flagPolska
4%
61%
9%
24%
1729
flagNiemcy
0%
60%
13%
26%
15
flagWielka Brytania
0%
56%
17%
26%
23
flagNieznany
8%
55%
9%
27%
292

Płeć

men59%
women65%
gąsienice
5%
3%
czerw
59%
65%
pszczółki
9%
4%
trutnie
25%
26%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Młode pszczół to:
2109
60%

Szczegóły

Autor: Dragona Sobik
Ilustracja: Vipin Baliga
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.