Muły są ogólnie znane z problemów z płodnością. Jak często zdarza im się urodzić zdrowego potomka?

zazwyczaj
mniej więcej w połowie przypadków
bardzo rzadko, ale się zdarza
nigdy
Mimo że ogólnie przyj­mu­je się, że muły są ste­ryl­ne, to jednak znanych jest około 60 udo­ku­men­to­wa­nych przy­pad­ków źrebiąt uro­dzo­nych z samicy muła. W kilku przy­pad­kach wykonano nawet testy DNA, by po­twier­dzi­ć, iż w rze­czy­wi­sto­ści matką źre­bię­cia jest mulica. Nie są znane na­to­miast przy­pad­ki płodnych samców.

Rozkład odpowiedzi

zazwyczaj
mniej więcej w połowie przypadków
bardzo rzadko, ale się zdarza
nigdy
odpowiedzi
flagAustria
0%
14%
71%
14%
14
flagSzwajcaria
4%
16%
62%
16%
24
flagIndie
8%
15%
54%
20%
91
flagHolandia
3%
15%
53%
28%
32
flagNorwegia
5%
11%
50%
33%
18
flagDania
0%
21%
50%
28%
14
flagPolska
5%
18%
47%
28%
11836
flagWłochy
0%
21%
47%
31%
19
flagStany Zjednoczone
2%
25%
46%
24%
348
flagCzechy
0%
15%
46%
38%
13
flagIrlandia
6%
20%
43%
30%
30
flagFilipiny
0%
35%
42%
21%
14
flagKanada
11%
29%
40%
18%
27
flagNieznany
3%
20%
38%
37%
387
flagHiszpania
0%
15%
38%
38%
13
flagWielka Brytania
4%
22%
37%
33%
225
flagNiemcy
2%
19%
37%
39%
107
flagSzwecja
8%
21%
34%
30%
23
flagPakistan
8%
25%
33%
33%
12
flagFrancja
0%
19%
30%
50%
26

Płeć

men38%
women43%
zazwyczaj
3%
3%
mniej więcej w połowie przypadków
19%
16%
bardzo rzadko, ale się zdarza
38%
43%
nigdy
37%
35%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Muły są ogólnie znane z problemów z płodnością. Jak często zdarza im się urodzić zdrowego potomka?
12801
47%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
Ilustracja: Greg Westfall
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.