Muły są ogólnie znane z problemów z płodnością. Jak często zdarza im się urodzić zdrowego potomka?

zazwyczaj
mniej więcej w połowie przypadków
bardzo rzadko, ale się zdarza
nigdy
Mimo że ogólnie przyj­mu­je się, że muły są ste­ryl­ne, to jednak znanych jest około 60 udo­ku­men­to­wa­nych przy­pad­ków źrebiąt uro­dzo­nych z samicy muła. W kilku przy­pad­kach wykonano nawet testy DNA, by po­twier­dzi­ć, iż w rze­czy­wi­sto­ści matką źre­bię­cia jest mulica. Nie są znane na­to­miast przy­pad­ki płodnych samców.

Rozkład odpowiedzi

zazwyczaj
mniej więcej w połowie przypadków
bardzo rzadko, ale się zdarza
nigdy
odpowiedzi
flagAustria
0%
14%
71%
14%
14
flagUkraina
0%
16%
66%
16%
12
flagIndie
7%
15%
55%
20%
88
flagHolandia
3%
16%
53%
26%
30
flagWłochy
0%
17%
52%
29%
17
flagNorwegia
5%
11%
50%
33%
18
flagDania
0%
21%
50%
28%
14
flagPolska
5%
18%
47%
28%
11420
flagStany Zjednoczone
2%
24%
46%
24%
341
flagCzechy
0%
15%
46%
38%
13
flagIrlandia
6%
20%
43%
30%
30
flagFilipiny
0%
35%
42%
21%
14
flagKanada
11%
29%
40%
18%
27
flagHiszpania
0%
15%
38%
38%
13
flagNieznany
4%
20%
37%
37%
366
flagWielka Brytania
4%
23%
37%
33%
218
flagNiemcy
2%
20%
37%
39%
105
flagSzwajcaria
0%
33%
33%
33%
12
flagFrancja
0%
19%
30%
50%
26
flagSzwecja
9%
23%
28%
33%
21

Płeć

men38%
women43%
zazwyczaj
3%
3%
mniej więcej w połowie przypadków
20%
16%
bardzo rzadko, ale się zdarza
38%
43%
nigdy
37%
35%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Muły są ogólnie znane z problemów z płodnością. Jak często zdarza im się urodzić zdrowego potomka?
12333
47%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
Ilustracja: Greg Westfall
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.