Muły są ogólnie znane z problemów z płodnością. Jak często zdarza im się urodzić zdrowego potomka?

zazwyczaj
mniej więcej w połowie przypadków
bardzo rzadko, ale się zdarza
nigdy
Mimo że ogólnie przyj­mu­je się, że muły są ste­ryl­ne, to jednak znanych jest około 60 udo­ku­men­to­wa­nych przy­pad­ków źrebiąt uro­dzo­nych z samicy muła. W kilku przy­pad­kach wykonano nawet testy DNA, by po­twier­dzi­ć, iż w rze­czy­wi­sto­ści matką źre­bię­cia jest mulica. Nie są znane na­to­miast przy­pad­ki płodnych samców.

Rozkład odpowiedzi

zazwyczaj
mniej więcej w połowie przypadków
bardzo rzadko, ale się zdarza
nigdy
odpowiedzi
flagAustria
0%
14%
71%
14%
14
flagUkraina
0%
16%
66%
16%
12
flagIndie
7%
15%
56%
21%
85
flagWłochy
0%
12%
56%
31%
16
flagHolandia
3%
17%
51%
27%
29
flagNorwegia
5%
11%
50%
33%
18
flagDania
0%
21%
50%
28%
14
flagCzechy
0%
8%
50%
41%
12
flagPolska
5%
17%
47%
28%
10449
flagStany Zjednoczone
2%
25%
46%
24%
330
flagFilipiny
0%
30%
46%
23%
13
flagIrlandia
6%
20%
43%
30%
30
flagNieznany
2%
20%
40%
36%
222
flagKanada
11%
29%
40%
18%
27
flagWielka Brytania
4%
22%
39%
32%
206
flagNiemcy
3%
19%
36%
39%
93
flagSzwajcaria
0%
33%
33%
33%
12
flagHiszpania
0%
16%
33%
41%
12
flagFrancja
0%
16%
32%
52%
25
flagSzwecja
12%
31%
25%
25%
16

Płeć

men39%
women44%
zazwyczaj
3%
3%
mniej więcej w połowie przypadków
19%
16%
bardzo rzadko, ale się zdarza
39%
44%
nigdy
36%
35%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Muły są ogólnie znane z problemów z płodnością. Jak często zdarza im się urodzić zdrowego potomka?
11190
47%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
Ilustracja: Greg Westfall
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.