Na cześć jakiego Polaka założone miało być w latach 30 XX wieku żydowskie miasto w Palestynie?

Józefa Piłsudskiego
Michała Kopernika
Kazimierza Wielkiego
Elizy Orzeszkowej
W czerwcu 1935 r. niewiele zabrakło a w Pa­le­sty­nie po­wsta­ło­by miasto nazwane na cze­ść Mar­szał­ka Pił­sud­skie­go. W Kon­su­la­cie Ge­ne­ral­nym RP w Je­ro­zo­li­mie, niejaki Stanley Phi­lip­son przed­sta­wił projekt za­ło­że­nia w Pa­le­sty­nie nowego mia­sta­.Te­l-Pil­sud­ski, w uza­sad­nie­niu Phi­lip­so­na miał być więc trwałym po­mni­kiem i formą uczcze­nia pamięci zmarłego Mar­szał­ka. Nie doszło do tego w obawie o spadek szacunku do postaci Mar­szał­ka w łonie spo­łe­czeń­stwa arab­skie­go, które dotąd odnosi się doń z nie­kła­ma­ną czcią i sym­pa­tią.

Rozkład odpowiedzi

Józefa Piłsudskiego
Michała Kopernika
Kazimierza Wielkiego
Elizy Orzeszkowej
odpowiedzi
flagPolska
35%
19%
22%
22%
578
flagNieznany
26%
19%
26%
27%
91

Płeć

men31%
women35%
Józefa Piłsudskiego
31%
35%
Michała Kopernika
13%
22%
Kazimierza Wielkiego
26%
26%
Elizy Orzeszkowej
28%
16%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Na cześć jakiego Polaka założone miało być w latach 30 XX wieku żydowskie miasto w Palestynie?
577
31%

Szczegóły

Autor: Sudoku
Ilustracja: Gabriel

Historia

4 lipca 2017 16:54:24 utworzył Sudoku »
4 lipca 2017 20:04:57 zmienił smyru »
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.