Na czyją cześć Królewiec (dzisiejszy Kaliningrad) nazwano Królewcem?

króla czeskiego
króla niemieckiego
króla polskiego
Immanuela Kanta, króla filozofów
Krzyżacy po­sta­wi­li zamek w 1255 na miejscu pruskiej osady Tu­wang­ste. Zamek pier­wot­nie nazwano Kró­lew­ską Górą na cześć do­wo­dzą­ce­go wyprawą krzyżową prze­ciw­ko po­gań­skim Prusom Prze­my­sła Ottokara II, króla Czech.

Rozkład odpowiedzi

króla czeskiego
króla niemieckiego
króla polskiego
Immanuela Kanta, króla filozofów
odpowiedzi
flagPolska
29%
25%
27%
18%
251
flagNieznany
17%
17%
41%
23%
17

Płeć

men25%
women22%
króla czeskiego
25%
22%
króla niemieckiego
31%
22%
króla polskiego
28%
24%
Immanuela Kanta, króla filozofów
14%
29%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Na czyją cześć Królewiec (dzisiejszy Kaliningrad) nazwano Królewcem?
306
27%

Szczegóły

Autor: smyru
Ilustracja: Sludge G
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.