Na czym polega falaka, kara stosowana niegdyś w Imperium Osmańskim i na Bliskim Wschodzie?

puszczaniu krwi
biczowaniu stóp
wieszaniu głową w dół
ciągnięciu końmi
Widoczny na zdjęciu prze­stęp­ca jest przy­go­to­wy­wa­ny do falaki. Bi­czo­wa­nie stóp jest nie­zwy­kle bolesne ze względu na znaj­du­ją­ce się w stopie liczne za­koń­cze­nia nerwów oraz liczne ruchome części stopy boleśnie prze­miesz­cza­ją­ce się względem siebie. Rany po falace goją się długo, unie­moż­li­wia­jąc cho­dze­nie.

Rozkład odpowiedzi

puszczaniu krwi
biczowaniu stóp
wieszaniu głową w dół
ciągnięciu końmi
odpowiedzi
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
0%
95%
4%
0%
21
flagNiemcy
0%
84%
11%
4%
88
flagFrancja
7%
84%
0%
7%
13
flagHolandia
0%
80%
16%
3%
31
flagWielka Brytania
2%
73%
19%
2%
139
flagAustralia
0%
72%
18%
9%
11
flagPolska
3%
71%
18%
5%
4767
flagStany Zjednoczone
4%
71%
19%
4%
190
flagWłochy
5%
68%
26%
0%
19
flagIndie
3%
67%
21%
7%
28
flagNorwegia
5%
66%
22%
5%
18
flagTurcja
6%
66%
20%
6%
15
flagIrlandia
0%
66%
25%
8%
12
flagNieznany
2%
65%
24%
7%
228

Płeć

men69%
women75%
puszczaniu krwi
2%
2%
biczowaniu stóp
69%
76%
wieszaniu głową w dół
21%
17%
ciągnięciu końmi
6%
4%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.