Na ile groszy dzielił się złoty przez większość swej historii?

100 jak dzisiaj
60 czyli kopę
30 czyli 2 mendle
12 czyli tuzin
Pier­wot­na uchwała sejmowa z 1496 roku ustalała kurs złotego na 30 groszy. Został on pod­trzy­ma­ny przez reformę walutową Sta­ni­sła­wa Augusta i prze­trwał do 1841, gdy mennica war­szaw­ska za­prze­sta­ła jego bicia. Reforma Grab­skie­go z 1924 roku wpro­wa­dzi­ła de­cy­mo­wa­ne­go złotego.

Rozkład odpowiedzi

100 jak dzisiaj
60 czyli kopę
30 czyli 2 mendle
12 czyli tuzin
odpowiedzi
flagWielka Brytania
33%
16%
27%
22%
18
flagPolska
35%
33%
20%
10%
1124
flagNiemcy
40%
30%
20%
10%
10
flagNieznany
32%
35%
16%
15%
206

Płeć

men17%
women25%
100 jak dzisiaj
33%
38%
60 czyli kopę
37%
27%
30 czyli 2 mendle
17%
25%
12 czyli tuzin
10%
8%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Na ile groszy dzielił się złoty przez większość swej historii?
1408
20%

Szczegóły

tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.