Na jaką odległość mogły wystrzeliwać pociski machiny wojenne zwane balistami

do 100 metrów
do 150 metrów
do 400 metrów
do 170 metrów
Balistę uważa się za naj­więk­sze osią­gnię­cie sta­ro­żyt­nej in­ży­nie­rii wo­jen­nej. Pre­cy­zyj­ne ob­li­cze­nia ma­te­ma­tycz­ne po­zwa­la­ły bowiem zbudować wy­rzut­nię każdego roz­mia­ru, a żadna inna broń nie do­rów­ny­wa­ła jej cel­no­ścią ani mocą rażenia. Balista sta­no­wi­ła rodzaj ciężkiej kuszy, wy­rzu­ca­ją­cej pociski (bełty, kule, ka­mie­nie, kłody drewna), o średniej wadze 30–100 kg, torem płaskim na od­le­głość 200–400 m, a nawet do ponad 1000 m.

Rozkład odpowiedzi

do 100 metrów
do 150 metrów
do 400 metrów
do 170 metrów
odpowiedzi
flagHolandia
0%
10%
75%
15%
20
flagNieznany
3%
21%
65%
9%
1391
flagPolska
4%
20%
64%
11%
6670
flagWłochy
7%
7%
64%
21%
14
flagWielka Brytania
2%
26%
57%
13%
80
flagNiemcy
1%
22%
56%
18%
53
flagStany Zjednoczone
0%
10%
52%
36%
19

Płeć

men68%
women54%
do 100 metrów
3%
4%
do 150 metrów
18%
27%
do 400 metrów
68%
54%
do 170 metrów
9%
14%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Na jaką odległość mogły wystrzeliwać pociski machiny wojenne zwane balistami
8382
64%

Szczegóły

tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.