Na jakiej płycie tektonicznej nie leży Japonia?

Płyta euroazjatycka
Płyta pacyficzna
Płyta północnoamerykańska
Płyta filipińska
Prze­su­wa­nie się płyt tek­to­nicz­nych powoduje trzę­sie­nia ziemii. Japonia leży na 3 płytach tek­to­nicz­ny­ch: eu­ro­azja­tyc­kie­j, pół­noc­no­ame­ry­kań­skiej i fi­li­piń­skie­j, przez co często na­stę­pu­ją tam trzę­sie­nia ziemi.

Rozkład odpowiedzi

Płyta euroazjatycka
Płyta pacyficzna
Płyta północnoamerykańska
Płyta filipińska
odpowiedzi
flagPolska
22%
20%
33%
23%
363
flagNieznany
28%
19%
32%
19%
73

Płeć

men16%
women26%
Płyta euroazjatycka
22%
24%
Płyta pacyficzna
16%
26%
Płyta północnoamerykańska
33%
38%
Płyta filipińska
27%
10%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Na jakiej płycie tektonicznej nie leży Japonia?
462
20%

Szczegóły

Autor: Kuba Filipski
Ilustracja: wikimedia
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.