Na jakiej wysokości zazwyczaj latają samoloty pasażerskie podczas lotów na duże odległości?

około 3 km
około 6 km
około 10 km
około 15 km
Samoloty latają jak naj­wy­że­j, aby zmniej­szyć opory po­wie­trza, które wraz z wzrostem wy­so­ko­ści robi się coraz bardziej roz­rze­dzo­ne - dzięki czemu spalają mniej paliwa. Z drugiej strony jednak, wysokość ogra­ni­czo­na jest przez spa­da­ją­ce ci­śnie­nie, spa­da­ją­cą nośność skrzydeł i zmniej­sza­ją­cą się ilość tlenu po­trzeb­ne­go do dzia­ła­nia sil­ni­ków. Nie bez zna­cze­nia przy wyborze opty­mal­nej wy­so­ko­ści lotu są też silne prądy stru­mie­nio­we znaj­du­ją­ce się około 10 km nad ziemią.

Rozkład odpowiedzi

około 3 km
około 6 km
około 10 km
około 15 km
odpowiedzi
flagSzwajcaria
0%
0%
94%
5%
18
flagSzwecja
0%
0%
92%
7%
14
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
0%
0%
90%
9%
11
flagHolandia
0%
5%
82%
11%
35
flagNorwegia
0%
0%
82%
11%
17
flagFrancja
0%
11%
82%
5%
17
flagWielka Brytania
3%
5%
81%
8%
264
flagNiemcy
5%
7%
75%
11%
136
flagPolska
4%
10%
73%
11%
9264
flagHiszpania
0%
13%
73%
13%
15
flagStany Zjednoczone
9%
10%
70%
7%
355
flagKanada
6%
9%
70%
12%
31
flagWłochy
4%
8%
70%
16%
24
flagDania
20%
0%
70%
10%
10
flagIrlandia
0%
18%
66%
15%
33
flagAustralia
11%
11%
66%
7%
27
flagNieznany
7%
15%
63%
12%
413
flagIndonezja
20%
0%
60%
20%
10
flagIndie
16%
22%
44%
12%
116
flagFilipiny
14%
14%
42%
21%
14

Płeć

men70%
women63%
około 3 km
5%
4%
około 6 km
12%
12%
około 10 km
70%
63%
około 15 km
11%
19%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Na jakiej wysokości zazwyczaj latają samoloty pasażerskie podczas lotów na duże odległości?
10205
73%

Szczegóły

Autor: marzycielka
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.