Na jakim organizmie Gregor Mendel badał dziedziczność genów?

Na psie
Na róży
Na groszku
Na człowieku
Gregor Mendel nazywany jest ojcem ge­ne­ty­ki. Do swoich badań wy­ko­rzy­sty­wał groch, ponieważ mógł uzyskać szybko następne po­ko­le­nia. Usuwał on pręciki kwiatów, by zapobiec sa­mo­za­płod­nie­niu, a gdy uzyskał osobniki czystych linii, krzy­żo­wał je ze sobą. Za­uwa­ży­ł, że gdy skrzy­żu­je roślinę o kwiatach barwy czer­wo­nej z rośliną o kwiatach barwy białej, uzyska rośliny o kwiatach czer­wo­nych. Gdy na­stęp­nie skrzy­żu­je je ze sobą istnieje 25% praw­do­po­do­bień­stwa na uzy­ska­nie barwy białej. Było to podstawą do wpro­wa­dze­nia pojęcia gen (którego nie znał Mendel) oraz allel.

Rozkład odpowiedzi

Na psie
Na róży
Na groszku
Na człowieku
odpowiedzi
flagNieznany
14%
11%
68%
5%
564
flagPolska
14%
9%
67%
7%
5115
flagWielka Brytania
12%
6%
65%
15%
82
flagStany Zjednoczone
25%
3%
60%
10%
28
flagNiemcy
22%
6%
52%
18%
44
flagIrlandia
30%
15%
30%
23%
13
flagHolandia
38%
15%
23%
15%
13

Płeć

men66%
women74%
Na psie
15%
10%
Na róży
11%
8%
Na groszku
66%
74%
Na człowieku
6%
6%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Na jakim organizmie Gregor Mendel badał dziedziczność genów?
5964
67%

Szczegóły

Autor: Xaga 73
Ilustracja: AndreaLaurel
Czytaj więcej: wikipedia Gregor Mendel
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.