Na jakim podłożu rośnie szarotka alpejska?

Na wapieniu
Na piaskowcu
Na granicie
Na granicie i piaskowcu
Szarotka alpejska wy­stę­pu­je w Alpach, Ape­ni­na­ch, Kar­pa­tach i w górach Półwyspu Bał­kań­skie­go. Jedyne na­tu­ral­ne sta­no­wi­ska w Polsce znajdują się w Tatrach. Wy­stę­pu­je naj­czę­ściej w piętrze al­pej­ski­m, rzadziej sub­al­pej­ski­m, na na­sło­necz­nio­nych górskich mu­ra­wa­ch, półkach skal­ny­ch, często w miej­scach trudno do­stęp­nych. Roślina świa­tło­lub­na i wa­pie­nio­lub­na, wy­stę­pu­ją­ca wy­łącz­nie na glebach za­sa­do­wych (wa­pie­ń). W Tatrach naj­wyż­sze od­no­to­wa­ne jej sta­no­wi­sko zna­le­zio­no na Wielkiej Turni (1840 m n.p.m.).

Rozkład odpowiedzi

Na wapieniu
Na piaskowcu
Na granicie
Na granicie i piaskowcu
odpowiedzi
flagIrlandia
100%
0%
0%
0%
1
flagSzwecja
100%
0%
0%
0%
1
flagNiemcy
100%
0%
0%
0%
1
flagAfganistan
100%
0%
0%
0%
1
flagSeszele
100%
0%
0%
0%
1
flagWłochy
100%
0%
0%
0%
1
flagPolska
37%
8%
17%
36%
186
flagNieznany
0%
20%
40%
40%
5
flagWielka Brytania
0%
0%
0%
100%
3
flagHolandia
0%
100%
0%
0%
2
flagSzwajcaria
0%
0%
0%
100%
1
flagIzrael
0%
0%
100%
0%
1
flagJamajka
0%
0%
100%
0%
1
flagSri Lanka
0%
0%
0%
100%
1

Płeć

men36%
women20%
Na wapieniu
36%
20%
Na piaskowcu
4%
0%
Na granicie
29%
8%
Na granicie i piaskowcu
29%
70%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Na jakim podłożu rośnie szarotka alpejska?
206
36%

Szczegóły

Autor: Öræfajökull
Ilustracja: Andrew Bossi
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.