Na jakim uniwersytecie wykładał Stefan Banach, wybitny polski matematyk?

Princeton
Jagiellońskim
Oksfordzie
we Lwowie
Stefan Banach prze­wo­dził tzw. lwow­skiej szkole ma­te­ma­tycz­ne­j, grupie ma­te­ma­ty­kó­w, którzy roz­wi­nę­li analizę funk­cjo­nal­ną. Dziś ich dorobek należy do programu na­ucza­nia ma­te­ma­ty­ki na uczel­niach całego świata.

Rozkład odpowiedzi

Princeton
Jagiellońskim
Oksfordzie
we Lwowie
odpowiedzi
flagKanada
0%
10%
3%
86%
29
flagUkraina
0%
16%
0%
83%
12
flagFinlandia
9%
9%
9%
72%
11
flagDania
14%
7%
7%
71%
14
flagHolandia
3%
14%
17%
64%
28
flagBelgia
7%
23%
7%
61%
13
flagStany Zjednoczone
3%
16%
19%
60%
93
flagSzwecja
10%
20%
10%
60%
10
flagNiemcy
5%
17%
20%
56%
159
flagIrlandia
5%
27%
10%
56%
37
flagNieznany
5%
20%
19%
53%
73
flagHiszpania
5%
23%
17%
52%
17
flagPolska
7%
25%
16%
50%
12544
flagWielka Brytania
7%
24%
18%
48%
297
flagFrancja
10%
24%
16%
48%
49
flagWłochy
11%
35%
11%
41%
17
flagNorwegia
8%
24%
28%
40%
25
flagAustria
11%
22%
27%
38%
18
flagLitwa
8%
33%
33%
25%
12

Płeć

men53%
women47%
Princeton
7%
7%
Jagiellońskim
21%
23%
Oksfordzie
17%
21%
we Lwowie
53%
47%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Na jakim uniwersytecie wykładał Stefan Banach, wybitny polski matematyk?
13548
51%

Szczegóły

Autor: puchatek5
Ilustracja: Pawel Swiegoda
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.