Na którego brytyjskiego polityka oddano najwięcej głosów podczas jednych wyborów?

Winston Churchill
Margaret Thatcher
Sadiq Khan
Boris Johnson
Podczas wyborów na bur­mi­strza Londynu w 2016 roku z ponad 1,31 mln głosów Saqid Khan nie tylko wygrał, ale został po­li­ty­kiem z naj­wyż­szym oso­bi­stym mandatem de­mo­kra­tycz­nym w historii Wielkiej Bry­ta­nii, po­ko­nu­jąc rekord wcze­śniej­sze­go bur­mi­strza bry­tyj­skiej stolicy Borisa John­so­na, który w 2008 dostał 1,17 mln głosów.

Rozkład odpowiedzi

Winston Churchill
Margaret Thatcher
Sadiq Khan
Boris Johnson
odpowiedzi
flagNiemcy
23%
29%
41%
5%
17
flagWielka Brytania
45%
21%
28%
4%
46
flagPolska
42%
34%
16%
6%
1269
flagNieznany
42%
41%
11%
4%
127

Płeć

men13%
women11%
Winston Churchill
41%
37%
Margaret Thatcher
40%
44%
Sadiq Khan
13%
11%
Boris Johnson
4%
5%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Na którego brytyjskiego polityka oddano najwięcej głosów podczas jednych wyborów?
1520
16%

Szczegóły

Autor: Rama
Ilustracja: Stig Nygaard
Czytaj więcej: wikipedia Sadiq Khan
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.