Na której wyspie wybudowano nazistowski kompleks wypoczynkowy Prora?

Hiuma
Rugia
Furillen
Grinda
Nigdy nie ukoń­czo­ny kompleks ośmiu iden­tycz­nych budynków został zbu­do­wa­ny pomiędzy 1936 a 1939 rokiem. Po II Wojnie Świa­to­wej obiekt wy­ko­rzy­sty­wa­no jako koszary, a w 2011 roku otwato tu schro­ni­sko mło­dzie­żo­we.

Rozkład odpowiedzi

Hiuma
Rugia
Furillen
Grinda
odpowiedzi
flagWielka Brytania
0%
83%
8%
8%
24
flagNiemcy
0%
83%
5%
5%
18
flagPolska
6%
65%
18%
9%
800
flagNieznany
3%
48%
32%
16%
31

Płeć

men66%
women53%
Hiuma
3%
3%
Rugia
66%
53%
Furillen
18%
33%
Grinda
11%
9%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Na której wyspie wybudowano nazistowski kompleks wypoczynkowy Prora?
920
66%

Szczegóły

Autor: ‏
Ilustracja: Steffen Löwe
Czytaj więcej: wikipedia Prora
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.