Na którym kontynencie występują kukabury?

Azja
Ameryka Południowa
Australia
Afryka
Kukabura chi­cho­tli­wa to naj­więk­szy ptak z rodziny zi­mo­rod­ko­wa­tych. Wy­stę­pu­je w Au­stra­lii. Ptak ten posiada cha­rak­te­ry­stycz­ny, głośny głos przy­po­mi­na­ją­cy hi­ste­rycz­ny, ludzki chichot.

Rozkład odpowiedzi

Azja
Ameryka Południowa
Australia
Afryka
odpowiedzi
flagPolska
10%
19%
65%
3%
429
flagNieznany
10%
45%
40%
5%
20

Płeć

men72%
women62%
Azja
12%
12%
Ameryka Południowa
12%
22%
Australia
72%
62%
Afryka
2%
2%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Na którym kontynencie występują kukabury?
478
65%

Szczegóły

Autor: erzac
Ilustracja: vonguard
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.