Na pełnowymiarowym polu golfowym znajduje się ...

6 dołków
9 dołków
14 dołków
18 dołków
Pole golfowe – obszar o po­wierzch­ni od kil­ku­na­stu do kil­ku­dzie­się­ciu hek­ta­ró­w, po­ro­śnię­ty przy­strzy­żo­ną trawą o różnej wy­so­ko­ści, służący do gry w golfa wedle obo­wią­zu­ją­cych w niej zasad. Znajduje się na nim 9 (pole małe) lub 18 (pole peł­no­wy­mia­ro­we) kolejno po­nu­me­ro­wa­nych i od­po­wied­nio roz­miesz­czo­nych dołków.

Rozkład odpowiedzi

6 dołków
9 dołków
14 dołków
18 dołków
odpowiedzi
flagWielka Brytania
0%
0%
0%
100%
2
flagNepal
0%
0%
0%
100%
2
flagSzwajcaria
0%
0%
0%
100%
1
flagNieznany
0%
0%
33%
66%
3
flagPolska
3%
10%
24%
61%
57
flagNiemcy
0%
0%
100%
0%
1
flagAustria
0%
0%
100%
0%
1
flagStany Zjednoczone
100%
0%
0%
0%
1

Płeć

men75%
women88%
6 dołków
0%
0%
9 dołków
6%
11%
14 dołków
18%
0%
18 dołków
75%
88%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Na pełnowymiarowym polu golfowym znajduje się ...
67
62%

Szczegóły

Autor: Tschuka
Ilustracja: Uri Tours
Czytaj więcej: wikipedia Pole golfowe
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.