Na pięciolini występują różne znaki, jednym z nich jest bemol, jaką pełni funkcję?

Podwyższa dźwięk o pół tonu
Obniża dźwięk o ton
Obniża dźwięk o pół tonu
Podwyższa dźwięk o ton
Bemol to znak chro­ma­tycz­ny, który obniża wysokość dźwię­ków. Może być znakiem przy­klu­czo­wym (wy­stę­pu­ją­cym zaraz po kluczu wio­li­no­wy­m/ba­so­wy­m), w takim wypadku obniża wszyst­kie dźwięki, na wy­so­ko­ści na jakiej jest zapisany na pię­cio­li­ni. Ponadto w po­łą­cze­niu z dźwię­kie­m, nazwa danej nuty au­to­ma­tycz­nie się zmienia przez dodanie koncówki "s" lub "es"; wy­jąt­kiem od tej zasady jest dzwięk h, który w po­łą­cze­niu z bemolem nazywa się b.

Rozkład odpowiedzi

Podwyższa dźwięk o pół tonu
Obniża dźwięk o ton
Obniża dźwięk o pół tonu
Podwyższa dźwięk o ton
odpowiedzi
flagWielka Brytania
23%
11%
53%
11%
52
flagWłochy
30%
10%
50%
10%
10
flagPolska
25%
22%
42%
8%
2717
flagNieznany
29%
19%
38%
11%
432
flagHolandia
0%
36%
36%
27%
11
flagNiemcy
40%
31%
18%
9%
22

Płeć

men41%
women46%
Podwyższa dźwięk o pół tonu
28%
24%
Obniża dźwięk o ton
20%
23%
Obniża dźwięk o pół tonu
41%
46%
Podwyższa dźwięk o ton
9%
6%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Na pięciolini występują różne znaki, jednym z nich jest bemol, jaką pełni funkcję?
3322
42%

Szczegóły

Autor: Kasiaka13
Ilustracja: angelandspot
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.