Na podstawie jakiego traktatu powołano do życia Unię Europejską?

traktat z Maastricht
traktat amsterdamski
traktat lizboński
traktat paryski
Unia Eu­ro­pej­ska powstała w li­sto­pa­dzie 1993 roku skutkiem pod­pi­sa­nia w 1992 roku przez 12 państw człon­kow­skich Eu­ro­pej­skiej Wspól­no­ty Go­spo­dar­czej traktatu z Ma­astricht w Ho­lan­dii.

Rozkład odpowiedzi

traktat z Maastricht
traktat amsterdamski
traktat lizboński
traktat paryski
odpowiedzi
flagPolska
60%
7%
21%
9%
2054
flagNiemcy
60%
4%
32%
4%
25
flagNieznany
50%
7%
23%
19%
26
flagStany Zjednoczone
45%
18%
27%
9%
11
flagWielka Brytania
44%
10%
32%
12%
49

Płeć

men65%
women54%
traktat z Maastricht
65%
54%
traktat amsterdamski
8%
11%
traktat lizboński
17%
23%
traktat paryski
8%
10%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Na podstawie jakiego traktatu powołano do życia Unię Europejską?
2232
59%

Szczegóły

Autor: Martinuss
Ilustracja: Davide Oliva
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.