Na podstawie jakiego traktatu powołano do życia Unię Europejską?

traktat z Maastricht
traktat amsterdamski
traktat lizboński
traktat paryski
Unia Eu­ro­pej­ska powstała w li­sto­pa­dzie 1993 roku skutkiem pod­pi­sa­nia w 1992 roku przez 12 państw człon­kow­skich Eu­ro­pej­skiej Wspól­no­ty Go­spo­dar­czej traktatu z Ma­astricht w Ho­lan­dii.

Rozkład odpowiedzi

traktat z Maastricht
traktat amsterdamski
traktat lizboński
traktat paryski
odpowiedzi
flagPolska
56%
8%
22%
11%
3214
flagNiemcy
52%
5%
38%
2%
34
flagNieznany
48%
8%
21%
20%
321
flagWielka Brytania
46%
8%
30%
15%
60
flagStany Zjednoczone
41%
16%
33%
8%
12

Płeć

men55%
women54%
traktat z Maastricht
55%
54%
traktat amsterdamski
9%
10%
traktat lizboński
21%
24%
traktat paryski
13%
11%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Na podstawie jakiego traktatu powołano do życia Unię Europejską?
3732
55%

Szczegóły

Autor: Martinuss
Ilustracja: Davide Oliva
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.