Na podstawie jakiego traktatu powołano do życia Unię Europejską?

traktat z Maastricht
traktat amsterdamski
traktat lizboński
traktat paryski
Unia Eu­ro­pej­ska powstała w li­sto­pa­dzie 1993 roku skutkiem pod­pi­sa­nia w 1992 roku przez 12 państw człon­kow­skich Eu­ro­pej­skiej Wspól­no­ty Go­spo­dar­czej traktatu z Ma­astricht w Ho­lan­dii.

Rozkład odpowiedzi

traktat z Maastricht
traktat amsterdamski
traktat lizboński
traktat paryski
odpowiedzi
flagPolska
56%
8%
22%
11%
3659
flagHolandia
54%
0%
27%
18%
11
flagNiemcy
53%
7%
35%
2%
39
flagNieznany
48%
8%
22%
19%
358
flagWielka Brytania
47%
7%
29%
15%
65
flagStany Zjednoczone
42%
21%
28%
7%
14

Płeć

men55%
women55%
traktat z Maastricht
55%
55%
traktat amsterdamski
9%
9%
traktat lizboński
21%
23%
traktat paryski
14%
11%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Na podstawie jakiego traktatu powołano do życia Unię Europejską?
4239
55%

Szczegóły

Autor: Martinuss
Ilustracja: Davide Oliva
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.