Na podstawie jakiego traktatu powołano do życia Unię Europejską?

traktat z Maastricht
traktat amsterdamski
traktat lizboński
traktat paryski
Unia Eu­ro­pej­ska powstała w li­sto­pa­dzie 1993 roku skutkiem pod­pi­sa­nia w 1992 roku przez 12 państw człon­kow­skich Eu­ro­pej­skiej Wspól­no­ty Go­spo­dar­czej traktatu z Ma­astricht w Ho­lan­dii.

Rozkład odpowiedzi

traktat z Maastricht
traktat amsterdamski
traktat lizboński
traktat paryski
odpowiedzi
flagPolska
56%
8%
22%
11%
3490
flagHolandia
54%
0%
27%
18%
11
flagNiemcy
52%
7%
36%
2%
38
flagNieznany
48%
8%
22%
20%
350
flagWielka Brytania
45%
8%
29%
16%
61
flagStany Zjednoczone
42%
21%
28%
7%
14

Płeć

men55%
women54%
traktat z Maastricht
55%
54%
traktat amsterdamski
9%
9%
traktat lizboński
21%
23%
traktat paryski
13%
11%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Na podstawie jakiego traktatu powołano do życia Unię Europejską?
4053
55%

Szczegóły

Autor: Martinuss
Ilustracja: Davide Oliva
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.