Co zrobił pod Grunwaldem rycerz Dypold von Kokeritz z Dolnych Łużyc?

wręczył królowi Jagielle dwa "nagie miecze"
próbował uprowadzić Wielkiego Mistrza dla okupu
zdobył Wielką Chorągiew Ziemi Krakowskiej
zaatakował orszak króla Jagiełły
W późnej fazie bitwy Łu­ży­cza­ni­n, walczący po stronie Zakonu, oderwał się od swoich i za­ata­ko­wał nie­wiel­ki poczet kró­lew­ski. Czoła stawił mu oso­bi­ście 60-letni Jagiełło i celnie za­mie­rzyw­szy się kopią, trafił ata­ku­ją­ce­go w twarz. Do­go­ry­wa­ją­ce­go Dypolda dobił Zbigniew Ole­śnic­ki, przez co starając się w latach póź­niej­szych o godności ko­ściel­ne, musiał prosić papieża o dys­pen­sę.

Rozkład odpowiedzi

wręczył królowi Jagielle dwa "nagie miecze"
próbował uprowadzić Wielkiego Mistrza dla okupu
zdobył Wielką Chorągiew Ziemi Krakowskiej
zaatakował orszak króla Jagiełły
odpowiedzi
flagPolska
45%
8%
20%
25%
505
flagNieznany
48%
12%
24%
14%
49

Płeć

men24%
women30%
wręczył królowi Jagielle dwa "nagie miecze"
44%
38%
próbował uprowadzić Wielkiego Mistrza dla okupu
10%
2%
zdobył Wielką Chorągiew Ziemi Krakowskiej
20%
28%
zaatakował orszak króla Jagiełły
24%
30%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Co zrobił pod Grunwaldem rycerz Dypold von Kokeritz z Dolnych Łużyc?
591
25%

Szczegóły

Autor: Centurion2003
Ilustracja: Silar
Czytaj więcej: muzhp.pl
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.