Na tarczy herbowej flagi Peru nie znajdziemy:

Chinowca
Rogu obfitości
Wieńca palmowego i laurowego
Lamy
Na tarczy herbowej Peru jest chi­no­wiec - drzewo, z którego kory otrzy­mu­je się chininę, róg ob­fi­to­ści, z którego wysypują się monety. Tarczę otaczają wieńce - laurowy i palmowy. Zwierzę znaj­du­ją­ce się na tarczy, to nie lama, lecz jej krewniak - wigoń.

Rozkład odpowiedzi

Chinowca
Rogu obfitości
Wieńca palmowego i laurowego
Lamy
odpowiedzi
flagNieznany
45%
23%
10%
17%
88
flagPolska
55%
16%
12%
16%
556

Płeć

men10%
women23%
Chinowca
56%
50%
Rogu obfitości
18%
21%
Wieńca palmowego i laurowego
14%
5%
Lamy
10%
23%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Na tarczy herbowej flagi Peru nie znajdziemy:
689
17%

Szczegóły

Autor: AdamsUSA
Ilustracja: Joseph Villanueva
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.